Lennikse schepencollege verhardt buurtweg zonder vergunning

Het Lennikse schepencollege heeft de stedenbouwkundige voorschriften overtreden door een buurtweg te verharden zonder de nodige vergunningen. Het gaat om buurtweg nr. 5, tussen de Wolvenstraat en de Driekruisenstraat richting taverne Tomberg.

Eind augustus 2019, op de valreep voor de  aanvang van het nieuwe schooljaar, werd buurtweg nr. 5  in opdracht van het schepencollege plotseling over een lengte van honderden meters drastisch verhard met onder meer porfier en kalksteen. De kostprijs bedroeg 50.000 €. Zelfs de toezichtswaterput, van de Vlaamse Milieumaatschappij die zich onder deze bedding bevindt en in het verleden enkele malen per jaar werd gecontroleerd, is met steenslagmaterialen overdekt en is niet meer zichtbaar.

“De gewone burger moet zich steeds aan alle regels houden maar het Lennikse bestuur blijkbaar niet. Om zich alsnog in regel te stellen gaat het schepencollege nu zelf haar eigen overtreding regulariseren”, zegt N-VA - Lennik²-gemeenteraadslid Geert De Cuyper.

De Cuyper bond de kat de bel aan en vroeg op de gemeenteraad om uitleg. Hij stelt zich niet alleen ernstige vragen bij het gebrek aan vergunning maar ook de materiaalkeuze, het doorrijden van wagens en het totaal gebrek aan inspraak van buurtbewoners en gemeentelijke adviesraden roepen vragen op.

In zijn antwoord gaf de bevoegde schepen Hendrik Schoukens (Groen) toe dat de werken zonder vergunning zijn uitgevoerd. Wegens een klacht tegen deze onvergunde werken is het college nu verplicht aan zichzelf een regularisatie te vragen.

Sluipverkeer

“Dit is intriest! Hoe kan het college waken over de naleving van stedenbouwkundige voorschriften in Lennik als zij zélf het goede voorbeeld niet geeft?”, vraagt De Cuyper zich af. “Ook blijkt dat deze buurtweg nu wel degelijk door auto's wordt gebruikt aangezien het college, ondanks herhaald aandringen van onze fractie, halsstarrig weigert bijkomende tractorsluizen op de wegbedding te plaatsen. De beoogde veiligheid van de fietsers en wandelaars komt hierdoor in sterke mate in het gedrang”, besluit De Cuyper.

Reactie bevoegde schepen Hendrik Schoukens (Groen) :

Ik geef even de volledige toedracht weer:

Zoals elk jaar, kijkt de technische dienst na welke buurt- en loswegen aan onderhoud toe zijn. De voorbije jaren is daarbij ook aandacht gegaan naar buurtwegen die in de loop der jaren slecht begaanbaar waren geworden wegens verzakkingen, steengruis en dergelijke meer. De heraanleg van de buurtweg richting Vaerenberg is hier goed voorbeeld van.

Ook in 2019 bestond zo'n onderhoudsprogramma. Eén van de wegen die werd meegenomen was de buurtweg richting Tomberg, die gekenmerkt was door putten, bouwafval en gevaarlijke verzakkingen. Het college beoogde hier een win-win. De heraanleg van de weg zou immers ook kunnen dienen als verkeersveilig alternatief voor de schoolgaande jeugd die van in het noorden van Lennik richting SGI komt, temeer nu in 2019 de werken aan de Schapenstraat een aanvang namen. Het bestaande, eerder beperkte fietspad langs de Schapenstraat is dus niet langer meer een alternatief. De toenmalige staat van de buurtweg maakte dat hij slechts heel sporadisch werd gebruikt door de jeugd. Enkel geoefende mountainbikers durfden het aan te slalommen tussen de vele putten en stenen. De buurtweg sluit ook naadloos aan op de fietsstraat die eerder was ingericht tussen Tomberg en Eizeringen.

Nu is het zo dat er in de wetgeving omtrent de stedenbouw een vrijstelling van de vergunningsplicht vervat zit voor het onderhoud van wegen. Onze technische dienst nam impliciet aan dat deze clausule ook hier van toepassing was omdat hier op zich geen vaste verharding (asfalt of grote stenen) werd aangebracht.. Bij nazicht van de wetgeving, bleek deze vrijstelling niet te spelen wanneer bepaalde delen van een buurtweg niet verhard waren. Minstens voor het zuidelijk deel was dit allicht het geval. Na een klacht, besloten we het zekere voor het onzekere te nemen en alsnog een regularisatievergunning aan te vragen. Op die manier bestaat er geen twijfel over.

Wat de verkeersveiligheid betreft, is geopteerd voor één sluis (in plaats van twee) om de hulpdiensten en eventuele landbouwers toegang te kunnen verlenen tot de weg. We kunnen wel bekijken of de werking van de bestaande sluis niet kan worden verbeterd. Ook het herstel van de mooie holle weg, waarin vaak groenafval wordt gestort, kan worden bekeken. Bij blijvende overlast kunnen we eventueel ook de politie gerichte controles laten uitvoeren.

Verder betreur ik dat de oppositie dit dossier op de spits drijft. Het project heeft een nobele doelstelling - verkeersveiligheid en herstel buurtweg- en de diensten handelden ter goede trouw. Bovendien beogen we ons via de regularisatievergunning in regel te stellen. De vele wandelaars en fietsers kunnen nu zonder risico op valpartijen van het mooie Lennikse landschap richting Tomberg genieten.

Archief

‘Verbetering’ veldweg roept vragen op

(Foto : Archief)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?