Meer dan 2.000 zonnepanelen op daken van twee MIVB-sites vanaf deze zomer

Twee MIVB-sites kunnen binnenkort genieten van een nieuwe energiebron. De daken van de sites Jacques Brel (vlakbij Weststation) en Schaarbeek krijgen momenteel meer dan 2.000 zonnepanelen. In juli worden ze in dienst gesteld.

De energietransitie bij de MIVB gaat niet alleen over de voertuigen. De MIVB wil duurzaam omspringen met energie en installeert daarom geleidelijk zonnepanelen op de daken van haar sites, daar waar mogelijk. Zo werden al panelen aangebracht en in dienst gesteld op de sites in Elsene en Marconi (Ukkel/Vorst) en is de installatie bijna afgerond in Jacques Brel (Anderlecht/Molenbeek) en Schaarbeek.

Eerst Marconi, dan Elsene

De laatste tramremise die de MIVB inwijdde in 2018 (Marconi) was het eerste MIVB-gebouw met zonnepanelen. De remise telt 624 panelen op een oppervlakte van 1.066 m², goed voor een productie tussen 130 en 143 MWh per jaar. De gemiddelde geproduceerde elektriciteit van deze panelen dekt de jaarlijkse elektriciteitsnoden van het administratieve gedeelte van de remise.

In 2019 werden 2.748 panelen geïnstalleerd op de site van de tramremise in Elsene. Ze bedekken een oppervlakte van 4.707 m² en verzekeren een geschatte productie tussen 718 en 784 MWh per jaar, wat moet toelaten 42% van het elektriciteitsverbruik van de gebouwen voor hun rekening te nemen.

Vandaag Jacques Brel en Schaarbeek

Vandaag is het de beurt aan de bus- en metroremise Jacques Brel en de tramremise van Schaarbeek om te worden uitgerust met zonnepanelen. De installatie is momenteel bezig en bijna afgelopen op de twee sites. De indienststelling is voorzien in juli.

De site Jacques Brel krijgt 1.959 panelen, op een oppervlakte van 3.354 m². De elektriciteitsproductie wordt geraamd tussen de 527 en 577 MWh per jaar. Dat moet toelaten gemiddeld ongeveer 14% van de elektriciteitsnoden van de site te dekken.

De site in Schaarbeek krijgt 120 panelen op een oppervlakte van 205m². De elektriciteitsproductie wordt geschat tussen de 32 en 35 MWh per jaar. Dat moet gemiddeld 9% van de elektriciteitsnoden van de site coveren.

Alles samen meer dan 5.000 zonnepanelen

Eens deze nieuwe panelen in dienst zijn, beschikt de MIVB voor alle sites samen over 5.486 zonnepanelen, die een oppervlakte van 9.393 m² bedekken en jaarlijks tussen de 1.407 en 1.539 MWh produceren. Door deze productie van hernieuwbare energie kan de MIVB jaarlijks tussen 261 en 286 ton CO2 besparen en zo bijdragen tot de koolstofstrategie en de doelstelling voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De elektriciteit die de MIVB-panelen produceren stemt op jaarbasis overeen met het verbruik van 402 tot 440 Brusselse huishoudens (gemiddeld jaarlijks verbruik geschat op 3,5 MWh per huishouden).

De installatie van de zonnepanelen op de Marconisite is een project dat volledig door de MIVB wordt uitgevoerd. De installatie op de sites in Elsene, Jacques Brel en Schaarbeek kadert in het SolarClick-programma, dat gefinancierd wordt door het Brusselse Gewest en geleid door Sibelga.

“De milieudoelstellingen van de MIVB vertalen zich niet alleen in de aankoop van hybride of elektrische voertuigen. We willen ook onze bronnen die energie produceren valoriseren en ons nog meer richten op duurzame energie. De installatie van zonnepanelen beantwoordt aan deze doelstelling, die des te belangrijker is met de stijging van het elektriciteitsverbruik dat we verwachten door de geleidelijke evolutie naar een elektrische busvloot”, legt Brieuc de Meeûs uit, CEO van de MIVB.

Brussels Minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt: “Het is noodzakelijk dat alle ondernemingen zich toespitsen op energietransitie. De strijd tegen de klimaatopwarming vereist dat alle actoren meedoen. Met de geleidelijke vervanging van haar vloot door hybride en elektrische voertuigen en de indienststelling van nieuwe zonnepanelen neemt de MIVB een pioniersrol op.”

“Ik verheug mij over het succes van het SolarClick-programma dat een «sleutel-op-de-deur»-dienst biedt aan de gemeentelijke en gewestelijke openbare diensten, terwijl ze van hernieuwbare energie genieten, die schoon en duurzaam is. Dit succes bevestigt het engagement van Brussel in de strijd tegen de klimaatopwarming, die tegelijk ook de energie-uitgaven van de gemeenschap verminderen. Sibelga wil als drijvende kracht achter de energietransitie dit soort initiatieven ten dienste van de Brusselaars verderzetten», geeft Marie-Pierre Fauconnier aan, directeur-generaal van Sibelga.

Los van de gebouwen waar de MIVB zonnepanelen op installeerde, rustte het Gewest ook 11 metrostations uit met zonnepanelen: Delta, Beaulieau, Pétillon, Clémenceau, Beekkant, Simonis, Kraainem, Heizel, Pannenhuis, Weststation, Hankar.

(Foto : © MIVB - Remise Jacques Brel)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?