TreinTramBus eist op korte termijn duurzame oplossing voor busstation Brussel-Noord

De verplaatsing van de vertrekhaltes van De Lijn naar het Rogierplein moet zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt. Op korte termijn moet het busstation zijn functie als station terugkrijgen en terug aan de reizigers worden gegeven. TreinTramBus roept alle bevoegde instanties op het zwartepieten te stoppen en samen te werken aan een oplossing voor de reizigers, de buschauffeurs en de migranten die nu in het station verblijven.

TreinTramBus heeft begrip voor de beslissing van De Lijn om de vieze kelder onder het Noordstation te verlaten. De hygiëne is er inderdaad ver beneden de maat en de ruimte is niet geschikt voor de opvang van daklozen en migranten. Ook het onveiligheidsgevoel schrikt de reizigers af. Deze toestand is de hoofdstad van Europa onwaardig. De voorbije dagen hoorden we echter vooral wie er allemaal bevoegd was maar veel minder wie er nu ook echt iets aan deze situatie gaat doen.

Door de verplaatsing van de vertrekhaltes naar het Rogierplein bedraagt de loopafstand tussen trein en bus er nu bijna 500 meter. Bovendien ontbreekt op het Rogierplein elke schuil- en wachtgelegenheid. De ene halte op het Rogierplein is bovendien veel te klein voor 30 buslijnen, waardoor de bussen van De Lijn al vertraging oplopen nog voor ze zijn vertrokken. Door de sluiting van de lijnwinkel moeten reizigers voor een loket van de Vlaamse vervoersmaatschappij sinds maandag naar Aalst, Dilbeek, Grimbergen of Leuven.

TreinTramBus vraagt alle bevoegde instanties dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat de bussen van De Lijn zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar een net en veilig Noordstation. Aangezien een ingrijpende verbouwing van het CCN wellicht nog verschillende jaren op zich zal laten wachten, vragen wij om op korte termijn werk te maken van het voorstel van De Lijn om de bushaltes te bundelen op het Noordplein, aan de buitenzijde van het Noordstation. Op die manier kan de veiligheid worden verhoogd en kan de werking van het station als belangrijkste knooppunt tussen trein en bus in Brussel worden hersteld.

Tevens roept TreinTramBus alle betrokken ook op om na te denken hoe het belangrijke knooppunt Brussel-Noord op langere termijn, na de verhuizing van de Brusselse administratie, structureel kan worden verbeterd voor alle gebruikers: de treinreizigers van de NMBS, de metro-, tram- en busreizigers van de MIVB en De Lijn maar evenzeer de reizigers die er een langeafstandsbus nemen. De bediening van het Noordstation door De Lijn is zowel voor de Vlaamse Rand als Brussel zelf een belangrijke meerwaarde en mag niet worden opgegeven.

Archief

De Lijn verplaatst haltes aan Brussel Noord vanaf maandag 26 november


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?