Nog één kerstboomverbranding op Lennikse Markt

Er zal nog één kerstboomverbranding plaats hebben op de Lennikse Markt. Het is zoals dit jaar een gezamenlijke organisatie van het Lennikse Middenstandsverbond en het gemeentebestuur.

De kerstboomverbranding lokte begin 2018 heel wat reacties uit. Er waren onder meer klachten van bewoners van de Markt en omliggende straten, die rook binnen kregen in hun woning. Gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA-Lennik² ) vroeg op de gemeenteraad om dit illegale en milieuonvriendelijk initiatief op een ecologische manier te organiseren. “Sinds  jaren organiseert het Lenniks Middenstandsverbond in januari aan het Vetkot een Nieuwjaarsreceptie met kerstboomverbranding.  Op 7 januari 2018 is deze activiteit voor de eerste maal doorgegaan op het Marktplein en dit in samenwerking met het  gemeentebestuur van Lennik. Deze activiteit was niet alleen een inbreuk op de Vlarem-wetgeving, maar ook op het Algemeen Politiereglement van de Politiezone Pajottenland. In een persmededeling stelde Groen Lennik zich eveneens vragen bij de wettigheid en wenselijkheid van deze kerstboomverbranding en voegde er aan toe dat, in tijden waarin burgers worden gevraagd minder de kachel aan te steken en meer de fiets te nemen, blijkt het Lenniks gemeentebestuur zich te gedragen als een klimaatfossiel”.

Al in januari aangekaart

“Op de gemeenteraad van 29 januari 2018 had ik een agendapunt ingediend waarbij gevraagd werd in de toekomst naar alternatieve mogelijkheden te kiezen zoals het verhakselen van de stam en de takken en het groenafval verwerken tot compost, en had ik gevraagd in samenwerking met de leden van de Gemeentelijke MilieuAdviesraad een perceel voor te behouden waar de Lennikenaren hun kerstboom (met kluit) kunnen laten overwinteren teneinde deze kerstbomen de volgende jaren weer te komen ophalen om te gebruiken als kerstversiering in de kerstperiode.   Dit voorstel werd door de Open VLD- CD-V-meerderheid (  samen met het Vlaams- Belang ) niet weerhouden”, vervolgt De Cuyper.

De N-VA- Lennik²-fractie stelt nu voor om de klassieke kerstboomverbranding te vervangen door een (kerst)lichtshow op de gevel van het gemeentehuis. Er kunnen symbolisch een aantal vuurkorven op het Marktplein geplaatst worden. De kerstbomen worden door de bewoners naar het Vetkot gebracht waar deze worden verhakseld tot houtsnippers om vervolgens gebruikt te worden als bodembedekker op gemeentelijke eigendommen en wandelwegen.

“In samenwerking met de leden van de Gemeentelijke Milieu-adviesraad wordt in de gemeente naar een perceel gezocht waar Lennikenaren hun kerstboom ( met kluit ) kunnen laten overwinteren teneinde deze kerstbomen de volgende jaren weer te komen ophalen om te gebruiken als kerstversiering in de kerstperiode. Het onderhoud van dit perceel gebeurt door de gemeentediensten of , indien mogelijk, in samenwerking met schoolkinderen, jeugdverenigingen, enz”, beëindigt Geert De Cuyper het voorstel.

Nog één keer

Burgemeester De Knop stelde voor het evenement op dezelfde manier te laten door gaan. “Het middenstandsverbond heeft al in haar communicatie opgenomen om het weer op dezelfde manier te organiseren als vorig jaar. Ik begrijp ook wel dat deze activiteit folkloristisch van aard is en heel traditioneel georganiseerd wordt en wellicht niet voldoet aan de meeste milieunormen en ook niet meteen de meest ecologische activiteit is. Ik heb die bezorgdheid ook overgemaakt aan de mensen van het middenstandsverbond en ze zijn zeker bereid om uit te kijken naar een meer milieuvriendelijker alternatief voor deze activiteit. Het blijft wel de bedoeling om de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur en het middenstandsverbond samen te organiseren op de Markt als symbolische plek voor de handelskern. Ik denk dat het eerder een overgangsjaar zal worden en dat er in samenspraak met de milieuraad en mensen van de middenstand op zoek kan gegaan worden naar een meer gedragen en milieuvriendelijker alternatief maar het bleek praktisch te kort dag voor het middenstandsverbond om een nieuw concept op poten te zetten. Ik stel voor dat we samen op zoek gaan naar een mooi alternatief. Het kan uw voorstel of een ander voorstel zijn.”

Geert De Cuyper vond het antwoord wat licht. “Ik vind het gevaarlijk dat het gemeentebestuur blijft mee werken aan een activiteit die in overtreding is met de VLAREM-wetgeving en het eigen politiereglement.  Het is nochtans heel eenvoudig om een lichtshow te organiseren waarvoor er voldoende firma's beschikbaar zijn, om te projecteren op het gemeentehuis. Ik vind het spijtig dat ook het nieuwe gemeentebestuur blijft vasthouden aan deze milieubelastende activiteit. “

Groen

Toekomstig Groen schepen Hendrik Schoukens, wiens partij begin dit jaar nog forse kritiek gaf op de kerstboomverbranding, kan zich vinden in de oplossing om het evenement een laatste keer onder deze vorm door te laten gaan. "Voor volgende keer wordt een inspraakmoment geboden voor het uitdenken van een nieuw concept. Ook de Milieuraad zal daarbij betrokken worden. Dat nieuw concept zal dan meer in lijn liggen van onze visie."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?