Moeras in 'Sintemettes' blijft beschermd

Het stilleggen van de werken aan het drassig gebied langs de trambedding in Lennik, was een correcte beslissing van de natuurinspectie. Dat bevestigde de bevoegde minister in beroep.

Op 22 augustus heeft natuurinspectie Midden-Vlaanderen op vraag van de lokale Groen afdeling werkzaamheden stilgelegd aan een drassig gebied langs de trambedding. [Archief : Natuurinspectie grijpt in bij nieuwe werken langs trambedding]

Met landbouwmachines werden grote beschadigingen veroorzaakt aan de aanwezige moerasvegetatie en er waren werkzaamheden aan de gang om het perceel te draineren. [Archief : Groen ijvert voor 'natuurstewards' na drieste werken]

Voor deze feiten werd een proces-verbaal opgesteld. Er werden eveneens bestuurlijke herstelmaatregelen opgelegd strekkende tot het verwijderen van de drainage en het ongemoeid laten van het perceel zodat het moeras zich terug op een natuurlijke manier kan herstellen.

De eigenaar van het stuk grond was niet akkoord en ging in beroep bij de minister. In dat beroep werd onder meer de aanwezigheid van een moeras betwist. De minister verklaarde dat beroep intussen ongegrond.

"Krachtens het natuurdecreet geldt er in Vlaanderen een algemeen verbod op het wijzigen van moerassen en waterrijke gebieden en dit ongeacht de ruimtelijke bestemming", klinkt het bij het Agentschap Natuur en Bos.  "De code goede natuurpraktijk schrijft meer specifiek voor dat men bij het normale onderhoud van moerassen en waterrijke gebieden afziet van de rechtstreeks of onrechtstreekse wijziging in de ongunstige zin van de waterhuishouding door drainage, ontwatering dichten en wijzigen van het overstromingsregime van de vegetatie. Wil men toch dergelijke werkzaamheden uitvoeren moet men hiervoor op voorhand een afwijking verkrijgen van het Agentschap voor Natuur en Bos."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?