Natuurinspectie grijpt in bij nieuwe werken langs trambedding

Een eerdere aanmaning van het Agentschap Natuur en Bos verhinderde niet dat er toch verder gewerkt werd aan het moerassig gebied op een veld langs de Lennikse trambedding. De werken werden intussen stilgelegd door de Natuurinspectie.

Groen Pajottenland reageerde vorige week nog geschokt nadat een stuk drassige grond langs de trambedding tussen Sint-Martens en Sint-Kwintens-Lennik een grondige transformatie onderging zonder enige vergunning. Dat daarbij ook aan beschermde moerasvegetatie werd geraakt, was volgens Hendrik Schoukens van Groen al helemaal illegaal.

Het Agentschap Natuur en Bos werd ingeschakeld en er werd een aanmaning uitgestuurd naar de eigenaar van de grond met daarin de melding dat het moerasgebied zeker gevrijwaard moest blijven. [Archief : Groen ijvert voor 'natuurstewards' na drieste werken]

Rietkragen

Een boodschap die de eigenaar blijkbaar naast zich neerlegde, want woensdag werd er verder gewerkt en verdwenen de laatste rietkragen die zichtbaar waren vanaf de trambedding.

"Er werd ook slib op gestort. Allicht wou men elk spoor van moerasvegetatie wegnemen. Vlak bij de beek werden een aantal putten gegraven om het gebied terug te draineren. Ik heb meteen naar de Natuurinspectie gebeld en die heeft een uur later de werken per bestuurlijke maatregel laten stilleggen", zegt Hendrik Schoukens (Groen), die de kat eerder aan de bel bond. "Puik werk van de inspectie. Ook de gemeente heb ik op de hoogte gebracht."

Inbreuken

Schoukens hoopt dat de boodschap nu wel is aangekomen bij de grondeigenaar. "Zonder toestemming van het Agentschap voor Natuur en Bos kan je géén moeras draineren, zelfs niet wanneer dat in landbouwgebied is gelegen", zegt hij. "Er liggen in casu allerlei mogelijke inbreuken voor: schending van de wetgeving op beschermde vegetaties en natuurzorgplicht, overtreding vergunningsplicht voor drainagewerken in overstromingsgebied, inbreuk op regels voor oeverzones uit Decreet Integraal Waterbeleid en allicht ook inbreuk op afvalstoffenregelgeving inzake het storten van slib."

Staartje

Groen Pajottenland hoopt dat de zaak een juridisch staartje krijgt. "Op deze manier omspringen met waardevolle moerasnatuur is niet meer van deze tijd. Moerassen en wetlands zijn zinvol: ze houden CO2 vast, fungeren als natuurlijke spons en herbergen heel wat waardevolle dieren en planten. Voor vele mensen was het gebied ook een mooie wandelplek. Wij hopen dat het gebied nu langzaam kan herstellen en dat de gemeente Lennik zich burgerlijke partij stelt bij een eventuele correctionele procedure. Op termijn kan eraan worden gedacht om het terrein te verwerven, minnelijk en/of via onteigening in kader van RUP met onteigeningsplan. Want dit gebied verdient beter."

(Foto : Archief : De laatste rietkragen die er nog stonden, zijn intussen ook verdwenen)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?