Groen ijvert voor 'natuurstewards' na drieste werken

"Een drieste kaalslag", andere woorden heeft Hendrik Schoukens van Groen Pajottenland niet voor de werkzaamheden op een moerassig gebied langs de trambedding in Lennik. Volgens de gemeente gebeurden er op het eerste zicht geen grove fouten, er komt wel een extra onderzoek.

Een stuk drassige grond langs de trambedding tussen Sint-Martens en Sint-Kwintens-Lennik onderging een tweetal weken geleden een grondige transformatie. Het terrein werd onder andere zeer grondig gemaaid waardoor het grootste deel van de vegetatie verdween. Groen spreekt over een illegale drieste kaalslag.

"Op de percelen had zich de voorbije decennia een mooi stuk drassig moerasland ontwikkeld, met heel wat rietkragen en waardevol grasland", aldus Hendrik Schoukens van Groen. "De voorbije tien jaar was het perceel (nvdr : dat ingekleurd staat als landbouwgebied) ook spontaan beginnen verbossen, terwijl aan de rand van het perceel ook een mooie treurwilg stond alsook enkele jonge kriekelaars. Het fungeerde ook als natuurlijk overstromingsgebied. Na de grootschalige werkzaamheden van de voorbije week schiet van dit ecologisch paradijsje haast niets meer over."

Volgens Groen gaat het om illegale werken die werden uitgevoerd zonder de nodige vergunningen. Dat ook de moerasvegetatie schade opliep, is volgens Schoukens al helemaal illegaal.

"De werken kunnen ook bezwaarlijk worden ingekleurd als normaal beheer van een moerasvegetatie", zegt hij. "Dit type beschermde vegetatie mag immers niet worden vernietigd conform de natuurwetgeving, zelfs niet binnen agrarisch gebied. Ook voor het kappen van de bomen is een vergunning nodig. De algemene regel is dat men dergelijk gebied best met rust laat. En voor zover men moerasvegetatie alsnog wil maaien, doet men dit op basis van een beheerplan met verschillende maaibeurten gespreid over meerdere jaren om de natuur verder te sparen."

Groen Pajottenland meldde de praktijken bij de gemeente en het Agentschap voor Natuur en Bos. Om een herhaling van zo’n scenario’s elders te voorkomen, wil de partij een systeem rond natuurvoogden uitwerken, op basis van een charter dat op provinciaal of gemeentelijk niveau wordt vastgesteld. "Deze voogden worden bij voorkeur aangeduid door de gemeente en treden op als ‘stewards’ voor waardevolle buurtnatuur", aldus Schoukens. "Zij zijn bij voorkeur woonachtig in de nabijheid van de waardevolle buurtnatuur en beschikken over een basiskennis inzake natuurbeheer. De stewards functioneren als ‘watchdog’ en kunnen eventuele inbreuken op de milieuwetgeving aanmelden aan de bevoegde gemeentelijke diensten. Zij functioneren als nuttige brug tussen de betrokken eigenaar(s) en natuurverenigingen, die kunnen bijstaan bij het beheer van het gebied en ze maken werk van proactieve informatieverspreiding naar de betrokken buurt over het betrokken natuurgebiedje."

De gemeente laat alvast weten dat van de eigenaar van de grond langs de trambedding geëist zal worden dat het stuk moerasgebied verder gevrijwaard moet blijven. Verder zou er volgens de gemeentediensten op het eerste zicht niets illegaals gebeurd zijn en was er voor het maaien en het kappen geen vergunning nodig omdat de bomen geen stamomtrek van een meter of meer hadden. Er komt wel een extra onderzoek.

De eigenaar van de grond was niet bereikbaar.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?