Lennikse brandweer gebruikte badschuim om schuimtapijt te maken

De zeer succesvolle opendeurdagen van de Lennikse brandweer werden traditioneel afgesloten met een schuimtapijt waarin kinderen op zoek gingen naar een verrassing. Onlangs kwam aan het licht dat de brandweer jaren lang gebruik maakte van blusschuim dat het schadelijke PFOS bevatte. Gelukkig niet voor het jaarlijkse schuimtapijt.

De Lennikse brandweer verwende de kinderen tijdens de opendeurdagen met blusoefeningen en ritjes in een brandweerwagen. De kinderen keken dan uit naar het witte schuimtapijt dat de brandweerlieden op de Markt spoten en waar ze naar hartenlust konden spelen.

Gelukkig gebruikte de brandweer geen blusschuim voor dat schuimtapijt. Voor het PFOS-schuim in gebruik werd genomen bluste de hulpdienst met organische schuim. “Dat konden we niet gebruiken voor het schuimtapijt omdat het stonk. Daarom werkten we jarenlang met badschuim. We mengden zelfs verschillende soorten om een aangename geur te krijgen”, vertelt een bron van de Lennikse brandweer. “Om het schuim te maken gebruikten we een explosieveilige ventilator. Zo weten we ook zeker dat het schuim voor de kinderen niet in aanraking is geweest met  PFOS-schuim.”

Met het in opspraak gekomen PFOS wordt bij onze brandweer al jaren niet meer gewerkt. “Blusschuim met PFOS wordt hier al jaren niet meer gebruikt”, verklaart Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

De brandweer gebruikt nu ‘Klasse-B-schuim. “Dat is natuurlijk ook een chemisch product dat zeer resistent is maar het is op dit moment het enige beschikbare middel om bepaalde branden te blussen”, zegt onze bron.

We vroegen het gemeentebestuur van Lennik of er maatregelen moeten genomen worden in de oude brandweerkazerne waar nu onder meer activiteiten van de academie doorgaan. Schepen van leefmilieu Hendrik Schoukens informeerde zich hier over.

Antwoord van de gemeente: "Als er bij uitzondering toch met het schuim gewerkt werd, was dit op een harde ondergrond waar dit meteen kon gereinigd worden. De brandweer benadrukt dat dit slechts in uitzonderlijke situaties gebruikt werd en maakt uit voorzorg tegen uiterlijk 15 juli nog een oplijsting van die locaties (cfr inventarisatie oefenterreinen brandweer, brandweerkazernes en terreinen waar grote brand heeft gewoed en onderzoek naar bodemvervuiling met PFOS en PFAS van de Vlaamse overheid) en maakt deze ook aan het gemeentebestuur over. "

"Indien er over bepaalde locaties twijfel zou bestaan, zal via bodemstalen worden onderzocht of de eventuele verontreiniging een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Het bestuur engageert zich de burgers steeds proactief op de hoogte te brengen van de uitkomst van eventuele onderzoeken. "

Lees ook: Geen PFOS-vervuiling in PIVO


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?