Landschap rond historische abdijhoeve Hooghof herleeft

De Vlaamse Landmaatschappij, gemeente Asse en andere partners werkten het voorbije jaar hard om de historische abdijhoeve Hooghof aantrekkelijker te maken voor mens en natuur. Er zijn meerdere maatregelen genomen.

Een zone rond wijk Wilgendaal kreeg een inrichting als parkgebied met een kleine hoogstamboomgaard en hooiweide. In de boomgaard vind je appelaars, perelaars, kerselaars en pruimelaars. Ze moeten nog groeien, maar zijn alvast een mooie link naar het verleden toen boomgaarden talrijk aanwezig waren in het land van Asse.

Ook zijn er nieuwe wandelverbindingen gecreëerd tussen Wilgendaal en de omgeving van het Hooghof. Andere wegen en voetwegen kregen een opfrisbeurt. Aan Obbergen ruimde de steenslagweg plaats voor een tweesporen-betonweg met groene middenstrook. Enkel aangelanden, landbouwverkeer en niet-gemotoriseerd verkeer mogen hier nog passeren.

Langs de heraangelegde en nieuwe wegen werden bloksgewijs bijna 2000 planten aangeplant. Die zullen uitgroeien tot houtkanten die in dit open landschap voor heel wat dieren corridors creëren naar het Laarbeekbos en het parkgebied Wilgendaal. Zo komt dit project ook de biodiversiteit ten goede.

De herinrichting van de omgeving rond Hooghof maakt deel uit van het landinrichtingsproject Vlaamse Rand. Voor de uitvoering van de maatregelen investeerde Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir 342.178,85 euro, de gemeente Asse betaalde 212.963,82 euro, de gemeente Wemmel 9.563,73 euro. De gemeente krijgt van de provincie Vlaams-Brabant een subsidie van 75% voor de aanplantingen (23 980,74 euro). 

Het coronavirus laat een groot openingsfeest niet toe, maar niets houdt je tegen om deze prachtige omgeving te verkennen, alleen of met je bubbel.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?