Imker Noël De Schrijver wil Varroa-restistent gebied om onze bijen te beschermen

Imker Noël De Schrijver, uit de Kraanstraat in Schepdaal,  kwam in 2015 in het nieuws omdat hij er in slaagde om bijenvolken te kweken die de bedreigende varroamijt kunnen opruimen. Nu wil hij van de regio een Varro-restistent gebied maken, hopelijk met steun van de Vlaamse overheid.

Deze parasiet is één van de oorzaken van de achteruitgang van het bijenbestand. De varroamijt is een uitwendige parasiet die zich alleen kan voortplanten op het broed van honingbijen. Tot nu werd de mijt vooral bestreden met oxaalzuur, mierenzuur en thymol.

De varroamijt veroorzaakt al meer dan 30 jaar overal ter wereld massale sterfte in bijenkorven. Noël De Schrijver werd er als gepassioneerde imker enkele jaren geleden ook mee geconfronteerd.  Hij slaagde er na een vijftal jaren in zijn uit de hand gelopen hobby veilig te stellen. “Ik begon me te verdiepen in het onderzoek naar resistentie tegen de varroamijt bij de bijen. Ik begon bijen te kruisen die een betere hygiëne tegenover die parasiet aan houden. Het komt er op neer dat die bijen de varroamijt beter opruimen.  Ik slaagde er in door kunstmatige inseminatie bijenvolken te kweken die 100 % tolerant zijn en daarvan ben ik zo veel nakomelingen aan het kweken om andere imkers te bevoorraden met koninginnen”, vertelde Noël ons in 2015.

Varroa-restistent gebied

Ondertussen kregen de bijen van Noël al ruim internationale belangstelling. In Polen werd er ook een project opgezet om na te gaan of deze werkwijze ook in een ander klimaat effectief is.

Noël bleef niet stilzitten en lanceerde het idee om van Dilbeek en eventueel de ruime omgeving van het Pajottenland een Varroa-restistent gebied te maken. Hij hoopt dat er veel imkers bij aansluiten. 'In een project met de KULeuen zal een project opgestart worden met het DNA van de Schepdaalse bijen. Op die manier willen we sneller een nog betere selectie bekomen. De RNA-analyses waren alvast al zeer positief. We willen snel kunnen bepalen of een koningin de juiste eigenschappen bezit", verduidelijkt Noël.

Noël en zijn collega's lanceerden een project dat zal worden voorgesteld bij de Vlaamse overheid, dienst plattelandsontwikkeling. Intussen is de weide achter zijn woning omgezet naar een bevruchtigsstation.

Imkers uit de streek die interesse hebben in imkeren met Varroa-resistente honingbijen kunnen contact opnemen met biologe Sofie De Groef, sodegroe@gmail.com.

Zie ook:

Schepdaalse imker

Polen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?