Halle verlengt project met leerbuddy’s tot na de zomervakantie

Het leerbuddyproject wordt verlengd tot na de zomervakantie. Met dit project worden vrijwilligers samengebracht met leerlingen uit de 3de kleuterklas, het lager onderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs. Het doel: tijdens de vakantie leerstof inhalen en/of herhalen voor een goede start van het nieuwe schooljaar in september. Het initiatief is een onderdeel van het herstelplan dat de stad Halle goedkeurde naar aanleiding van de coronacrisis.

Samen slaagkansen vergroten

Corona maakte duidelijk dat niet alle leerlingen thuis beroep kunnen doen op het geschikte materiaal voor afstandsonderwijs, of dat sommige ouders moeilijkheden ondervinden om hun kinderen te begeleiden bij hun studies. Daarom startte de stad Halle vorig jaar het leerbuddyproject. Ook deze zomer staan vrijwilligers klaar voor maatschappelijk kwetsbare leerlingen om samen leerachterstand weg te werken.

Samenwerking van scholen, stad en vrijwilligers

Het systeem is mogelijk door de gezamenlijke inspanningen van de stad Halle, de Halse scholen en een groep enthousiaste vrijwilligers. Kinderen of jongeren die in aanmerking komen, worden door de scholen aangemeld. Vervolgens voorziet de stad, als coördinator en aanspreekpunt, een leerbuddy of ‘persoonlijke studiecoach’ voor concrete vakinhoudelijke bijlessen of een meer algemene studiebegeleiding. De geplande oefenmomenten kunnen bij de leerling thuis plaatsvinden, of op een locatie die de stad ter beschikking stelt.

Succesvolle cijfers

Het leerbuddyproject kan intussen mooie resultaten voorleggen. Vorige zomer konden zo’n 50 kinderen rekenen op een leerbuddy en tijdens het afgelopen schooljaar deden maar liefst 90 kinderen beroep op studiehulp via een vrijwilliger. Ook dit jaar zetten de leerbuddy’s in juli en augustus hun beste beentje voor. Ongeveer 150 leerlingen staan intussen op de wachtlijst, en uiteraard worden ook de kinderen die pas later in het schooljaar in het project zijn ingestapt verder begeleid. Wie zich als vrijwilliger wil aanmelden als leerbuddy kan dit via: www.halle.be/leerbuddy.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?