Lenniks bestuur heeft weer geen meerderheid in gemeenteraad

De Lennikse gemeenteraad kon maandagavond niet door gaan omdat de meerderheid niet in aantal was. Onafhankelijk schepen Van Ginderdeuren kwam niet opdagen uit onvrede met de gang van zaken in het schepencollege. De gemeenteraadsleden van N-VA - Lennik² en Vlaams Belang verlieten de zitting. Het is reeds de tweede keer dat een krappe meerderheid de coalitie LB-Cd&V parten speelt.

De gemeenteraad werd geopend met een dankwoordje aan het Prinscomité en het gemeentepersoneel voor de prachtige organisatie van de Prinsviering. Daarop stelde fractieleider Geert De Cuyper (N-VA - Lennik²)  vast dat het bestuur niet over de vereiste meerderheid (minstens de helft +1 raadsleden) beschikte.

‘Ik stel vast dat schepen Filip Van Ginderdeuren afwezig is en denk dat we daarom niet geldig kunnen vergaderen’, stelde De Cuyper vast. Voorzitter Koenraad Ameys beaamde de stelling van De Cuyper en gaf toe dat het aan de oppositie was om te beslissen of de vergadering kon door gaan.

Griekse kalender

“De meerderheid heeft de gemeenteraad samen geroepen en moet maar zorgen in de meerderheid te zijn. We hebben in het verleden maar weinig respect gekregen voor onze voorstellen, die werden afgewezen of verwezen naar de Griekse kalender. Sinds de aanvang van de legislatuur heerste er een negatieve sfeer in het schepencollege. Zes personeelsleden werden ontslagen om besparingsmaatregelen en daarna werd hun ontslag ingetrokken, andere bleven definitief ontslagen. Andere ambtenaren zijn vertrokken als gevolg van de negatieve sfeer in dit gemeentehuis. We zien dat het niet rond draait in het schepencollege en dat de schepenen regelmatig met slechts 3 van de 6 aanwezig zijn op activiteiten”, betoogde De Cuyper.

Het gemeenteraadslid werd onderbroken door raadslid Willy De Waele die vond dat er niet verder moest geargumenteerd worden als men de vergadering zou verlaten. Terwijl de meerderheid nog even beraadslaagde was De Waele de eerste om de vergaderzaal te verlaten.

Negatieve sfeer

In een persnota argumenteert De Cuyper verder: “Slechts enkele collegeleden hebben de mogelijkheid hun programma en actiepunten uit te voeren. Maar ook dat verloopt heel stroef want er zijn slechts voor 15 % investeringen uitgevoerd. Andere collegeleden worden tegengewerkt, wat blijkt uit de evolutie in het meerjarenplan.”

Burgemeester Irina De Knop (LB) beantwoordde het betoog neerbuigend. Ze beweerde dat ze niet wist waar de schepen zich bevond en waarom hij afwezig was. “Ik had niet veel anders van jullie verwacht. Het is niet correct dat we niet in meerderheid zijn want we zijn hier met 18 gemeenteraadsleden. Op de agenda staan er toch  geen punten waar jullie kunnen tegen zijn. We hebben zelfs een voorstel van raadslid Lien De Slagmeulder opgenomen in het reglement op de begraafplaatsen.”

Dossiers worden buiten schepencollege klaargestoomd

Filip Van Ginderdeuren bevestigde in eerdere gesprekken dat de sfeer in het schepencollege onder alles is. “Ik ben uit protest al meermaals niet naar het schepencollege gegaan omdat mijn dossiers geen vooruitgang boekten. Ik stel vast dat heel wat dossiers zelfs buiten het schepencollege worden klaargestoomd. Een collega-schepen moest zelfs vaststellen dat een deel van het budget voor de parking zwerfwagens was verdwenen”, aldus onafhankelijk schepen Van Ginderdeuren.

Geschiedenis herhaalt zich

Eind 2015 – begin 2016 deed zich ook een gelijkaardig incident voor. Schepen Van Ginderdeuren stuurde zijn kat om gelijkaardige redenen naar de gemeenteraad. Op die manier werd onder meer voorkomen dat de zieke gemeentesecretaris op disponibiliteit werd gesteld. Na enkele maanden werd er door bemiddeling van de Open-VLD-top een oplossing gevonden waardoor Van Ginderdeuren plots vriend en vijand verbaasde door weer aan te sluiten bij de meerderheid.

Zie ook:

Taken verdeeld

Bevoegdheden niet terug

Sleutelfiguur

Opnieuw bij meerderheid

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?