Schepen Van Ginderdeuren krijgt bevoegdheden niet terug

LENNIK – Het Lennikse college van burgemeester en schepenen heeft vandaag 27 augustus de interne taakverdeling opnieuw vastgesteld. Op de collegevergadering van 17 maart was al een herverdeling beslist tijdens de tijdelijke afwezigheid van schepen Filip Van Ginderdeuren. Gisteren heeft Van Ginderdeuren voor het eerst weer deelgenomen aan de zitting van het schepencollege. Hij was vandaag ook, met andere collegeleden, op de persvoorstelling van Rakkerrun in het kasteel van Gaasbeek. Ondanks het opnieuw opnemen van zijn mandaat, heeft het College nu beslist dat de bevoegdheden van schepen Filip Van Ginderdeuren verder worden uitgeoefend door andere collegeleden.

Het college verspreidt volgend persbericht. “Het schepencollege neemt deze beslissing in afwachting van het verder gerechtelijk onderzoek tegen Filip Van Ginderdeuren en definitieve uitspraak over dit onderzoek, bij wijze van een interne bestuursmaatregel met het oog op een goede en geloofwaardige uitoefening van die bevoegdheden.  Het schepencollege is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de integriteit en de goede naam van het gemeentebestuur en haar administratie, en wil beantwoorden aan de legitieme verwachtingen en het vertrouwen dat de bevolking in het gemeentelijk bestuur stelt of moet kunnen stellen.

Het spreekt voor zich dat ingevolge de verantwoordelijkheden die gepaard gaan bij de uitoefening van een politiek mandaat en vanuit de voorbeeldfunctie daarvan voor de maatschappij, een schepen voldoende moreel gezag moet kunnen uitoefenen. Dit is nu, in afwachting van een duidelijke uitspraak, niet het geval bij de betrokken schepen.  Het schepencollege volgt daarmee ook het standpunt van de gouverneur, die reeds maanden geleden aan de heer Van Ginderdeuren heeft voorgesteld om voor de duur van de procedure vrijwillig een stap opzij te zetten en minstens tijdelijk zijn functie van schepen niet uit te oefenen.

Het zou inderdaad nog meer aangewezen zijn dat de heer Van Ginderdeuren zich zou laten verhinderen gedurende de duur van de gerechtelijke procedure. Deze beslissing kan echter enkel en alleen door de schepen in kwestie worden genomen, en niet opgelegd door het college of gemeenteraad.”

Reactie

Schepen Filip Van Ginderdeuren laat weten dat hij vandaag nog niet officieel wenst te reageren. Eerstdaags komt er een reactie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?