Pepingen moet dossier ‘De Zagerij’ overdoen

De gouverneur heeft een besluit van de Pepingse gemeenteraad over de verkoop van ‘De Zagerij’ geschorst. Pepingen wilde het gebouw voor 135.000 € verkopen aan Infano die er een crèche moet in realiseren.

Gemeenteraadslid Gerard De Floo diende klacht in bij de gouverneur. Burgemeester Luc Decrick licht toe: “Op 27 juni 2017 keurde de gemeenteraad een principebeslissing goed waarbij we het dossier van de Zagerij op een andere manier willen oplossen. Die andere manier ( anders dan zelf verbouwen en ontlenen) is nodig gezien onze huidige huisvesting van Pinikkio niet meer voldoet aan de normen van Kind en Gezin. Die urgente nood aan een nieuwe huisvesting voor onze kinderopvang is mede het gevolg van het immobilisme van gewezen schepen van financiën Defloo. die het dossier gedurende 4 jaar compleet blokkeerde. “

 Na een klacht van Defloo analyseerde toezicht het dossier .”De beslissing werd geschorst op het deelaspect dat we de tussenbouw tussen het huidige gemeentehuis en de Zagerij (toekomstige onthaalbalie) niet vooraf mogen toewijzen aan de aannemer van Infano. Om redenen van efficiëntie leek ons dat de voordeligste oplossing. We moeten dus de mededing laten spelen en zelf een aannemer aanstellen na een prijsaanvraag”, zegt de burgemeester.

Volgende gemeenteraad

 “De andere aspecten van het dossier kunnen we zonder problemen verantwoorden en motiveren. De schattingsverslagen van de schuur en de te betalen huurwaarde  zijn intussen binnen en conform ons dossier. Op de gemeenteraad van oktober 2017 zal de geschorste beslissing ingetrokken worden en zal het definitieve en onderbouwde dossier opnieuw goedgekeurd worden”, aldus de burgemeester.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?