Halle in beroep tegen bouwvergunning woningen aan vijver Essenbeek

Het college van burgemeester en schepenen gaat in beroep tegen de bouwvergunning die de deputatie van Vlaams-Brabant afleverde voor de bouw van elf woningen langs de Kasteelstraat aan de vijver in Essenbeek.

 Voor het college van burgemeester en schepenen kan er enkel een bouwvergunning worden verleend als er aan minstens twee belangrijke voorwaarden voldaan is.

 “Zo is het essentieel dat er een toegang wordt voorzien van de Kasteelstraat naar de vijver. Deze toegangsweg moet bovendien openbaar zijn. Voorts wil het college dat het open en waardevol zicht op de vijver niet in gevaar wordt gebracht door het voorgestelde bouwproject. Daarom legde het college eerder al de voorwaarde op van een publieke weg rondom de vijver”, zegt schepen Schepen voor ruimtelijke ordening Marc Snoeck.

Precies om deze redenen weigerde het college in december 2014 al een bouwvergunning af te leveren. Maar ook de recente vergunning van de deputatie van de provincie bevat te weinig garanties dat deze twee belangrijke voorwaarden zullen nageleefd worden. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom in de zitting van 2 februari opnieuw beroep aan te tekenen tegen deze vergunning van de deputatie.

Zie ook:

rechtspraak

Verkwanseld

Halle gedagvaard

OOk provincie weigert


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?