Meer dan 1 miljoen euro voor 11 plattelandsprojecten

Elf  Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen, via het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus, samen 1.152.501 euro Europese, provinciale en Vlaamse subsidies. Het gaat om projecten in Zoutleeuw, Holsbeek, West-Brabant, Wolfsdonk, de Brabantse Kouters, het Dijleland, Tienen, Schiplaken, Grimbergen, Haacht en Pamel.

‘Als streekmotor zorgt de provincie voor de behoud en de verdere ontwikkeling van ons platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie versterken een bloeiend platteland. Deze subsidies zijn hiervoor een erg belangrijke hefboom’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa.

Volgende plattelandsprojecten krijgen steun:

Opstart Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant

In een Loket Onderhoud Buitengebied werken alle relevante partners van die regio van het buitengebied samen. In de regio’s Pajottenland & Zennevallei en Brabantse Kouters wordt er in pilootgebieden een gecoördineerd beheersysteem uitgewerkt. De klemtoon ligt op houtige kleine landschapselementen. Met voorbeeldprojecten zullen ze dit in de praktijk brengen.

  • Indiener: Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei
  • Totale projectkost: 230.769,23 euro
  • Subsidie: 150.000 euro

Ontwikkeling en rentabiliteit van lokale Schaarbeekse krieken

De Schaarbeekse kriek was vroeger een heel gekend culinair product. In het Pajottenland zijn velen vragende partij om terug te starten met de professionele teelt van deze kriek. Dit project focust op de teelt van Schaarbeekse krieken in het Pajottenland zodat de zeer specifieke fijne eigenschappen ervan terug in het glas of op het bord komen.

  • Indiener: provincie Vlaams-Brabant
  •  Totale projectkost: 174.060 euro
  • Subsidie: 113.139 euro

Dorpskernvernieuwing Halle (Asbroekstraat) Zoutleeuw

Opwaardering dorpskern Nieuwrode

Verhalen verbinden platteland

Hop AAA+

In de bres voor boer en natuur

Ontwikkeling Z.O.E.T. in Tienen

Renovatie parochiezaal Den Bosuil Schiplaken

Op weg met den Diepen Boomgaard

Renovatiewerken Zaal Onder de Toren Haacht


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?