Halle gedagvaard voor bouwdossier aan vijver van Essenbeek

HALLE - De nv NJA heeft de stad Halle en het Vlaamse Gewest gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De nv vordert een provisionele schadevergoeding wegens het feit dat zij al jaren in de onmogelijkheid is om een bouwproject te realiseren aan de vijver van Essenbeek langs de Kasteelstraat.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Halle weigerde op 5 december 2014 een stedenbouwkundige vergunning af te leveren aan de nv NJA voor de bouw van 11 woningen langsheen de Kasteelstraat in Essenbeek. De reden voor de weigering bestaat er in hoofdzaak in dat het zicht op de Kasteelvijver na de realisatie van de werken te beperkt zou zijn en dat de toegankelijkheid van de vijver en de doorsteek naar het achterliggende Warandepark onvoldoende gewaarborgd werden.

De nv NJA tekende beroep aan tegen de beslissing van het college bij de deputatie. Tegelijk werden de stad en het Vlaams Gewest door de nv NJA gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De nv NJA vordert een provisionele schadevergoeding wegens het feit dat zij al jaren in de onmogelijkheid is om een bouwproject te realiseren langs de Kasteelstraat gezien de onduidelijkheid van het gewestplan op die plaats.

Archief

Lees ook : Negatief advies voor assistentiewoningen aan vijver van Essenbeek


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?