De eerste online gemeenteraad in Roosdaal verliep vlot

In Roosdaal blikt de voorzitter van de gemeenteraad, Koen Muyldermans, tevreden terug naar een geslaagde eerste online gemeenteraad. Deze werd afgelopen donderdag georganiseerd met alle gemeenteraadsleden, maar met de afspraak dat enkel de fractieleiders het woord zouden nemen. Dit leek, na een vergadering tussen die leiders, de burgemeester, de voorzitter en de algemeen directeur, namelijk de beste manier.

Voor het eerst werd ook in Roosdaal een online gemeenteraad georganiseerd. De raad van eind maart werd geannuleerd wegens het Coronavirus en daarom werd actief gezocht naar de beste online mogelijkheid. Daarvoor kwamen de fractieleiders samen met de burgemeester, de voorzitter en de algemeen directeur via een videoverbinding die later ook gebruikt werd voor de gemeenteraad. Tussen hen werden afspraken gemaakt. Zo konden enkel de fractieleiders het woord nemen, behalve bij de stemming. Daar kreeg iedereen de kans om zich te uitten.

Testavond

De avond ervoor werd al een test georganiseerd met alle gemeenteraadsleden, om donderdag niet te maken te krijgen met eventuele problemen. En dat bleek geen overbodige luxe want enkele technische problemen staken de kop op.

Deze werden allemaal aangepakt en Koen Muyldermans, de voorzitter, blikt terug op een geslaagde avond. “Het was even wennen, maar door de goede wil van alle partijen en het naleven van de gemaakte afspraken is de online bijeenkomst vlot verlopen. Hopelijk is het ergste van de coronacrisis achter de rug en kunnen de maatregelen versoepeld worden. Net zoals iedereen, kijken ook wij terug uit naar sociale contacten. In ieder geval, de democratie werkt verder in Roosdaal, fysiek als het kan, online als het moet.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?