Groen Beersel wil senioren mee laten beslissen over nieuw woonzorg- en dienstencentrum

Tijdens de gemeenteraad van Beersel op woensdag 29 april zal er een werkgroep opgesteld worden rond het nieuw woonzorgcentrum en dienstencentrum. De lokale fractie van Groen stelt voor om daar ook een lid van de seniorenraad en een vertegenwoordiger van het woonzorgcentrum De Ceder. Zo willen ze hen mee laten beslissen over de toekomst van de senioren in de gemeente.

In het meerjarenplan van de gemeente werd opgenomen dat de bewoners van wzc De Ceder in 2024 zouden verhuizen naar een nieuw gebouw. Hiervoor zal er tijdens de gemeenteraad van morgen een werkgroep rond opgericht worden. Daarin zouden twee schepenen, twee directeurs van het OCMW, de directrice van De Ceder en drie diensthoofden van gemeentelijke diensten zetelen. Zij zullen dan documenten kunnen voorleggen aan het college, de gemeenteraad, het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW.

Rond de samenstelling van die raad, wil Groen Beersel een amendement indienen. “De mensen waar het echt over gaat zijn op geen enkele manier vertegenwoordigd in de werkgroep of de besluitvorming”, vindt Jan Steyaert. Daarom willen ze daar een lid van de seniorenraad en een vertegenwoordiger van De Ceder aan toevoegen, zodat de senioren mee kunnen beslissen over de toekomst van het centrum.

Foto: Jelle Schepers


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?