Gooiks 7-puntenplan moet de Corona-exit vergemakkelijken

De gemeente Gooik wil zo’n 120.000 euro vrijmaken voor een 7-puntenplan die gebruikt zal worden bij het verlaten van de Coronamaatregelen. Zo willen ze iedereen ondersteunen, de lokale handel en verenigingen, maar ook het onderwijs, de zorgsector en de gewone burger. Dit plan zal vanavond op de gemeenteraad besproken worden.

Net zoals de meeste gemeenten zal ook Gooik mondmaskers voorzien voor al zijn inwoners. Deze zullen bij het verlaten van de lockdown een belangrijke rol gaan spelen in het dagelijks leven. Net zoals alle andere regels zoals vaak de handen wassen, vermijden van grote massa’s… Maar daarnaast hebben ze nog zes andere punten in hun plan opgenomen.

Informatie en communicatie

In de afgelopen weken werd een platform opgericht waarop inwoners terecht konden om hulp aan te bieden of hulp te vragen. Deze zou, net zoals de informatieflyers en de constante actualisering van online kanalen, behouden worden. Op deze manier willen ze iedereen helpen en op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Dit willen ze ook doortrekken met ‘Gooik Live’. Daar kunnen inwoners elke vrijdag terecht voor informatie, vragen en suggesties. Zodat ook het bestuur weet wat er leeft in de gemeente en er ook op kan reageren.

Zorgsector

Het zorgpersoneel verkreeg van de gemeente eerder al het nodige materiaal om verder patiënten te kunnen behandelen. Dit gaat dan over maskers, schorten…, ook voor het personeel van de woonzorgcentra.

Daarnaast zet de gemeente de financiering van het triagecentrum en het extra medisch centrum verder. Tot nu toe was er nog geen nood aan een extra medisch centrum voor het geval dat ziekenhuizen de toevloed niet aankonden, maar het plan ligt wel klaar voor het geval dat toch gebeurt. Ook voor de woonzorgcentra kan een dergelijk plan steun krijgen van de gemeente.

Alles samen werd voor de zorgsector al 17.000 euro uitgetrokken.

Onderwijs

De scholen zouden op 18 mei deels weer mogen heropenen. Hierover zitten de vijf scholen samen om te bekijken hoe dit zal kunnen verlopen. Om het voor hen makkelijker te maken, stelt het bestuur extra ruimte ter beschikking om de afstandsregels te kunnen naleven.

Tot die opening zal er vanuit de gemeente opvang blijven voorzien worden voor kinderen die niet thuis kunnen blijven. Er zullen, indien nodig, ook extra laptops worden voorzien en de kinderen zullen van nabij opgevolgd worden om een mogelijke achterstand geen kans te geven.

Lokale handel

De gemeente wilt de lokale handelaars een handje helpen door enerzijds de inwoners te trekken naar de winkels. Dit willen ze doen met een relancewaardebon van twintig euro die de bevolking zal kunnen gebruiken bij de getroffen handelaars. Die inwoners zullen ze kunnen bereiken met reclamedrukwerk waarvan de belasting tijdens de Coronaperiode zal wegvallen.

Aan de andere kant willen ze hen financieel helpen door de facturen aan de gemeente sneller te behandelen. Maar ook door retributies op gebruik van openbare terreinen en de concessievergoedingen in gemeentelijke gebouwen tijdens de Coronaperiode kwijt te schelden. Daarnaast zullen gratis materiaal kunnen uitlenen bij de uitleendienst tot eind 2020.

Verenigingen

Ook de verenigingen zullen gratis gebruik kunnen maken van de uitleendienst tot het einde van dit jaar. Maar daarbij zullen ze ook een waardebon van 100 euro krijgen om in de lokale handel te besteden.

Ze zullen ook extra ondersteuning krijgen bij de eerstvolgende evenementen. Zo zal er een kalender opgemaakt worden met alle evenementen, eenmaal duidelijk is wat er wel en niet zal kunnen doorgaan. Ook sport- en jeugdkampen zullen beroep kunnen doen op ondersteuning, maar de concrete invulling zal in onderling overleg moeten gebeuren.

Inwoners

Maar ook kwetsbare inwoners zullen niet in de kou blijven staan. Zo worden de telefooncirkels met bejaarden en de thuisdiensten behouden.

Maar ook financieel zal de gemeente bijspringen. Leefloners zullen een dubbele relancewaardebon verkrijgen en bij betaalmoeilijkheden voor de gemeentelijke belastingen, zal er een afbetalingsplan opgesteld worden in overleg met die personen. Voor de mantelzorgers van de zwaarst zorgbehoevenden gaat het bestuur ook een premie voorzien om hen een extra hart onder de riem te steken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?