Belang van BIN neemt toe door herhaaldelijke overlast in de Frans Van der Steenstraat

Tijdens de nacht van 20 op 21 juni werden op de Frans Van der Steenstaat de spiegels van 8 wagens omgedraaid waardoor 4 wagens beschadigd raakten. Door het lawaai werden verschillende bewoners opgeschrikt. Naast dit spoor van vernieling, belden de daders ook aan bij enkele huizen. De vandalen zijn voorlopig nog op vrije voeten. Momenteel voert de politie een uitgebreid buurtonderzoek en controleert het de  beelden van publieke camera’s.

Lees eerst : Wagens beschadigd in Frans Vandersteenstraat

Gemeente Lennik vertrouwt op de deskundigheid van de politie voor het ophelderen en verbaliseren van deze zaak. Zag of hoorde jij iets en heb je betrouwbare tips? Geef ze dan zeker door aan de politie.

Lennik draagt de veiligheid binnen de gemeente hoog in het vaandel en betreurt deze feiten. Om dit soort overlast en deze vorm van criminaliteit in de toekomst te voorkomen/ aan te pakken, willen we een BIN (Buurt Informatie Netwerk) oprichten. Politiezone Pajottenland en de gemeente Lennik organiseerden daarom op 6 februari een eerste infoavond rond preventie en de oprichting van een buurtinformatienetwerk (BIN). In het najaar voorzien we de definitieve inwerkingstelling van het BIN Lennik. Om het uitbouwen van het BIN in onze gemeente goed te laten werken, vragen wij jouw vrijwillige medewerking. Met veel aangesloten leden kan vlug en efficiënt informatie aan de politiediensten overgemaakt worden. De bedoeling is dat je als BIN-lid verdachte bewegingen in jouw buurt snel signaleert aan de lokale politie, des te efficiënter kunnen zij reageren. Naast veel leden, hebben we natuurlijk ook nood aan burgers die actief willen meewerken in de stuurgroep. Ben je inwoner van Lennik en voel jij je aangetrokken om als vrijwilliger mee te werken aan de veiligheid in je buurt? Schrijf je dan volledig gratis en zonder verplichtingen in bij het buurtinformatienetwerk door vóór 31 juli je naam, adres, emailadres en telefoon/ GSM nummer door te mailen naar bin@lennik.be. Specifieer zeker ook of je interesse hebt om mee te werken in de BIN stuurgroep.

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de buurtbewoners, de lokale politie van de zone Pajottenland en het gemeentebestuur van Lennik. De lokale politie verbindt er zich toe dringende en preventieve berichten inzake misdrijven en criminaliteit aan de leden van het BIN te sturen. Via telefoon, sms of e-mail wordt zeer snel dringende informatie verspreid.

Zo wil een BIN

  • het veiligheidsgevoel verhogen
  • de samenwerking en sociale cohesie in de buurt/ wijk versterken
  • de buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteitspreventie
  • een samenwerking tussen burger en politie realiseren op vlak van informatie-uitwisseling.

Een BIN gaat verder dan alleen maar een strijd aangaan tegen inbraken. De uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle, moedigt aan en verlaagt de drempel om ook andere vormen van criminaliteit, verdachte situaties en overlast te melden aan het noodnummer 101.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?