Gouverneur roept op om spaarzaam te zijn met drinkwater

Door de hoge temperaturen van de komende dagen zal het waterverbruik stijgen. Daarom doet de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant een oproep om spaarzaam te zijn met drinkwater. Door de regen van de afgelopen week is het waterpeil in de waterlopen gestegen. Daarom worden de captatie-maatregelen van 29 mei opgeschort en zijn de maatregelen van 21 mei, een captatieverbod op ecologisch kwetsbare waterlopen, terug van toepassing.

Captatieverbod op ecologisch kwetsbare waterlopen

Omwille van de langdurige droogte dit voorjaar vaardigde provinciegouverneur Lodewijk De Witte op 21 mei een captatieverbod uit voor een aantal waterlopen. Dit verbod breidde hij op 29 mei uit.

“Maar een captatieverbod heeft een grote impact op een aantal landbouwers die normaal beroep doen op water uit waterlopen voor hun teelt”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Omdat het peil in onze waterlopen dankzij de regen van de voorbije weken gestegen is en een deel van de waterlopen zich daardoor niet meer in kritische toestand bevindt, worden de strengere maatregelen van 29 mei opgeschort en keren we terug naar de maatregelen van 21 mei. De weersvoorspellingen voor de komende dagen en weken dwingen ons wel tot voorzichtigheid. We verwachten dat dit herstel van de waterpeilen slechts zeer tijdelijk is”.

De maatregelen van 21 mei waren een captatieverbod op de volgende waterlopen:

•    de Mark
•    de Hollebeek, stroomopwaarts van de monding van de Bosbeek in de Hollebeek
•    de Steenvoordbeek
•    de Molenbeek
•    de Linkebeek
•    de Dijle, stroomopwaarts van de monding van de Demer, in de Dijle, met uitzondering van het kanaal Leuven-Dijle
•    de Grote Gete
•    de Waarbeek
•    de Dormaalbeek, stroomopwaarts van het Roefferdingeplein
•    de Grote Leigracht
•    de Leigracht
•    de Kleine Beek
•    de Herseltseloop

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee, voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater.

Deze tijdelijke opheffing loopt tot en met 27 juni. Op 28 juni vervalt de opheffing en is de situatie uit het verbod van 29 mei terug van kracht. De tijdelijke opschorting geldt ook niet voor de Dorpbronbeek in de bovenloop van de Kleine Gete in Linter.

Spaarzaam omspringen met water tijdens hittegolf

Door de hoge temperaturen van de komende dagen zal het waterverbruik stijgen. Daarom doet de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant een oproep om spaarzaam te zijn met drinkwater.

“Als we tijdelijke onderbrekingen van de drinkwaterlevering, zoals dat van 22 mei tot 10 juni reeds het geval was, willen vermijden, is het erg belangrijk dat we de komende dagen hoge piekgebruiken vermijden. Iedereen moet spaarzaam omspringen met alle soorten water”, beklemtoont provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De gouverneur doet een oproep om de volgende niet essentiële toepassingen van water te vermijden, tenzij gebruik onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering:

· het bevoorraden van fonteinen
· het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten,
  parkings en pleinen
· het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels
· het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water
· het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers
· het vullen of bijvullen van vijvers
· het besproeien van grasvelden, parken, gazons en tuinen
· het besproeien van sportterreinen en festivalweiden
· het besproeien van velden en weiden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?