Laatste kans voor opmerkingen over herinrichting van Muurveld-Hofveld-Bloklaan

Het wegdek en de riolering van Muurveld, Hofveld en de Bloklaan is in zeer slechte staat. Daarom dringt een totale herinrichting zich op. Door de aanwezigheid van verschillende scholen en een ziekenhuis in de nabijheid, is het aangewezen dat deze omgeving veiliger wordt gemaakt voor zwakke weggebruikers. Tegelijkertijd wordt de parkeerdruk verminderd en de leefkwaliteit verhoogd. Omdat Muurveld en Bloklaan niet solitair kunnen worden bekeken, worden deze straten samen met de Hofveld opnieuw aangelegd.

In het najaar van 2019 organiseerde het bestuur een eerste participatiemoment om maximaal de bekommernissen van alle betrokkenen te capteren. [Archief : Participatieavond voor infrastructuurwerken] Op basis daarvan werkte studiebureau S-Bilt verschillende scenario’s uit. Na toetsing met de originele input en overleg binnen de stuurgroep met oa de schoolgroepen, het ziekenhuis, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, de Fietsersbond, … werd een voorkeursscenario geselecteerd.

Het voorkeursscenario werd op 23 juni 2020 aan alle betrokkenen voorgesteld aan de hand van een 2de participatiemoment. "Dit plan is nog niet definitief. Wij hopen opnieuw zoveel mogelijk feedback te verzamelen om het plan verder te kunnen verfijnen", laat het gemeentebestuur weten. "Wie vragen of opmerkingen heeft bij dit ontwerp, kan deze per mail bezorgen aan openbarewerken@asse.be of telefonisch 02 454 19 39, ten laatste tegen 5 juli 2020."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?