Zemst zaait demoveld ‘oude granen’ in

Onlangs heeft de gemeente, na een projectoproep voor innovatief grondgebruik, een stuk veld toegewezen aan bakker Marc Van Eeckhout uit Hofstade. Hij gaat daar een proef- of demoveld starten om de teelt van oude en trage graansoorten te testen op Zemstse bodem. Donderdag werd het eerste graan gezaaid.

In Wallonië en in het buitenland bestaan al verschillende dergelijke projecten, in Vlaanderen amper. Bedoeling is om te kijken welke granen kunnen groeien in de Zemstse omgeving (ook met het veranderende klimaat). Bakker Van Eeckhout heeft 48 oude graansoorten uit alle hoeken van Europa laten overkomen en gaat daar nu mee aan de slag.

De ULB, bij monde van professor Marjolein Visser, is bij het project betrokken en zorgt voor de wetenschappelijke insteek. Naast het wetenschappelijke is er ook een educatieve, sensibiliserende en gemeenschapsvormende motivatie voor dit project. Het wil mensen bewust maken over waar brood vandaan komt en wil hen ook actief betrekken bij het project.

Op donderdag 31 oktober 2019 werden de verschillende granen ingezaaid in specifieke percelen op het ‘demoveld oude granen’ naast de Gasthofhoeve in Hofstade . Er werd een oproep gelanceerd om ‘samen te zaaien’, om zo veel mogelijk mensen hierbij te betrekken. Verschillende vrijwillige projectmedewerkers en leden van het college kwamen zaaien.

Ingezonden foto’s C: gemeente Zemst


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?