Willy Van Everbroeck trok 21 jaar Lennikse milieuraad

LENNIK - De laatste milieuadviesraad is voor Willy Van Everbroeck na 21 jaar voorzitterschap wat met een kater afgelopen. De voorzitter moest tijdens de vergadering, een verwoede politieke woordenwisseling, in de kiem smoren. Zelf heeft hij ook geen uitzicht op de toekomst van de milieuraad. Milieuschepen Heidi Elpers hult zich in stilzwijgen.

Tijdens de laatste milieuraad kwam het tijdens het agendapunt over de toekomst van de milieuraad tot een geredetwist tussen twee afgevaardigden van Cd&V en N-VA-L². “Het werd een politiek debat, meerderheid tegen oppositie en dat kon ik op de milieuraad niet toelaten. Ik heb daarom dat punt moeten stoppen”, zegt voorzitter Willy Van Everbroeck, die zich de laatste bijeenkomst in de huidige samenstelling van de raad wel wat anders had voorgesteld.

Willy Van Everbroeck is zelf ook benieuwd naar de toekomst van het adviesorgaan dat al jaren zijn nut heeft bewezen. “De overheid heeft de convenanten afgeschaft waardoor een milieuraad niet meer verplicht is, in het kader van subsidies. Er zijn dus geen regels meer en het is voor ons ook een grote vraag, wat het zal worden”, weet Van Everbroeck. Schepen van leefmilieu Elpers deelde mee op de laatste adviesraad mee dat ze een nieuwe milieuraad zou samenstellen. Ze beloofde begin 2014 alle verenigingen aan te schrijven en tegen maart een nieuwe milieuraad op te starten.

21 jaar voorzitter

Willy Van Everbroeck maakte de kinderjaren van de Lennikse milieuraad mee. “Toen waren er ook nog geen regels en een milieuraad diende dikwijls een beetje als een zondebok. In Lennik verliep het altijd vrij goed. We hadden al die tijd maar één groot conflict met het schepencollege en dat ging over de verlichting van de trambedding en de De Voghellaan. We werden ’s avonds om advies gevraagd terwijl de palen tijdens de dag al geplaatst werden. Sommige van onze adviezen werden niet helemaal gevolgd maar dat werd door het college altijd goed geargumenteerd. We hadden ook goede partners aan schepen Geert De Cuyper en ambtenaar Karel Van Belle. Er was ook een goed verstandhouding onder de verschillende belangengroepen.

Dubbel gevoel

Voor Willy Van Everbroeck valt er een pak werk weg. “Ik bestudeerde alle dossiers grondig en maakte en samenvatting voor de leden van de raad. Zo moesten ze de dossiers niet gaan inkijken op het gemeentehuis. Hoewel ik op de duur snel mijn weg vond in de documenten, nam de voorbereiding meestal een dag werk in beslag. Als er zwaardere dossiers werden besproken en zeker als ze wat politiek geladen waren,vertrok ik toch met wat stres naar de vergadering”, weet Van Everbroeck.

Evolutie

De voorzitter kijkt met een tevreden blik terug op die 21 jaren milieuraad. “We hebben toch het één en het andere voor het milieu in beweging gebracht. We hebben vele voorstellen gedaan en merkten ook hoe stilaan de zienswijze van schepen De Cuyper en ambtenaar Van Belle in de goede richting evolueerden”, vertelt Van Everbroeck, glimlachend. Toch was het steeds opnieuw wennen aan nieuwe mandatarissen. “Ik was voorzitter onder zowat alle fracties. Toen er nog geen milieuschepen bestonden kwamen de burgemeesters naar de milieuraad. Etienne Van Vaerenbergh was geen voorstander van adviesraden omdat hij alleen met verkozenen wilde werken maar de rest van de legislatuur hebben we met hem geen problemen gehad. Dan kwam Henri Van Eechoudt en daarna twee legislaturen Geert De Cuyper. Die schepen miste slechts weinig vergaderingen. Willy De Waele kwam als burgemeester ook af en toe eens naar de vergadering als er een agendapunt het interesseerde”, weet Van Everbroeck.

Kandidaat

De ervaren voorzitter is kandidaat om zichzelf op te volgen in een nieuwe versie van de adviesraad. “Als er een andere kandidaat is, laat ik het ook graag over. Ik zal wel actief blijven en mee werken met de nieuwe ploeg. Voor mij mag een milieuraad ook de gespreksplatform zijn en wat minder een adviesorgaan. Dat zou voor mij alvast minder stresserend zijn”.

Duwen en trekken

Willy Van Everbroeck zal dit niet graag lezen maar hij mag wel een beetje het boegbeeld van de Lennikse milieubeweging genoemd worden. Hij is ook al jaren voorzitter van de Milieu Organisatie Lennik dat nu opgegaan is in het grotere Natuurpunt. “Met de milieubeweging was het altijd duwen en veel teleurstellingen oplopen maar als je nu terug kijkt is er toch wat veranderd. Toen we het hadden over de gevaren van rechtgetrokken rivieren werd er gelachen maar nu wordt dat probleem erkend. Greenpeace waarschuwde voor het gat in de Ozonlaag, de opwarming van de aarde en nu is ook biodiversiteit belangrijk geworden. Als je steeds op dezelfde nagel klopt kan je iets bereiken. Ze zouden meer naar de milieubewegingen moeten luisteren”, besluit Willy Van Everbroeck.

Schepen

Op 8 januari stelden we aan milieuschepen Heidi Elpers enkele vragen over de mogelijke vooruitzichten naar een nieuwe milieuadviesraad toe. Daarop kwam er tot vandaag geen antwoord.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?