Liedekerke en Roosdaal gaan scheep met academie Ninove

LIEDEKERKE – De Liedekerkse en Roosdaalse muziekacademies werken vanaf volgend schooljaar samen met Ninove.

Gisteravond, 14 januari 2014, bereikten de gemeentebesturen van Roosdaal, Liedekerke en Ninove een akkoord over de overdracht van de filialen Liedekerke en Roosdaal van de Kunstenacademie August De Boeck Asse naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove.

De samenwerking tussen de gemeentebesturen van Liedekerke en Roosdaal en de directie van de Kunstenacademie Asse verliep de laatste jaren niet optimaal. Hoe langer hoe meer opleidingen konden niet meer afgewerkt worden in de filialen van Liedekerke en Roosdaal. Sommige studierichtingen werden niet meer ingericht in de filialen, waardoor leerlingen zich dienden te verplaatsen naar Asse. “Op de meerjarenbegroting werden er gevoelige prijsverhogingen gevraagd, die we niet kunnen aanvaarden. Bovendien is een verplaatsing met het openbaar vervoer naar Asse problematisch”, zegt cultuurschepen Katia Segers.

Voordelen

De overdracht van beide filialen naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Ninove biedt voor de leerlingen, die les volgen in Liedekerke of Roosdaal grote voordelen. Leerlingen uit Liedekerke en Roosdaal zullen niet meer verplicht worden om voor bepaalde cursussen de verplaatsing naar Asse te maken, wat problematisch is omwille van afstand, het drukke verkeer en het gebrekkige openbare vervoer.

Met de directeur van de Stedelijke Academie Ninove  Karen Scheldeman en de Ninoofse Schepen Katie Coppens werken de verantwoordelijke schepenen van Liedekerke (Katia Segers) en (Wim Goossens) momenteel aan een evenwichtige geografische spreiding van het lessenaanbod over het grondgebied van Liedekerke, Roosdaal en Ninove, opdat verplaatsingen tot een minimum kunnen beperkt worden én het aanbod van studierichtingen geoptimaliseerd wordt in alle afdelingen.

-De locaties van de huidige filialen in Liedekerke en Roosdaal worden geenszins gewijzigd. De lessen blijven plaatsvinden op de gekende stekken. Er zal ook gestreefd worden naar uitbreiding van het lessenpakket in Liedekerke en Roosdaal.

-Administratieve behandeling, inschrijvingen, e.d. blijven eveneens ongewijzigd. Ook voor de rechtspositie van de betrokken leerkrachten heeft de overdracht geen juridische gevolgen.

De gemeentebesturen van Liedekerke, Roosdaal en Ninove kijken de toekomst met veel enthousiasme en optimisme tegemoet en zien in deze overdracht de kans voor een nieuwe doorstart die hopelijk mag leiden tot een bloeiend muzikaal leven in de gemeentes.  Eens goedgekeurd op de respectievelijke eerstkomende gemeenteraden, is de overheveling een feit op 1 september 2014.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?