Voorrang Schoolweg op N282 (Kroonstraat) maandag afgeschaft

LENNIK - Op maandag 17 maart wordt de voorrangsregeling op het kruispunt Schoolweg/Kroonstraat gewijzigd. Het verkeer rijdend in de Kroonstraat, krijgt voorrang op het verkeer komend uit de Schoolweg.

“Hierdoor wordt het probleem van de zichtbaarheid, welke essentieel is in het verkeer, op dit kruispunt opgelost”, zegt Schepen van mobiliteit Yves De Muylder (CD&V). “Het Vlaams Gewest gaat gelijktijdig zullen ook de fietssuggestiestroken in de Kroonstraat, tussen de Zavelstraat en de Home Zonnestraal, in okergele kleur schilderen ten voordele van de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker.  Deze wijziging van de voorrangsregeling wordt uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer op vraag van de gemeente. De passende signalisatie wordt aangebracht”, besluit De Muylder .

‘Afschaffing voorrang lokale ring Schoolweg-Kroonstraat is ondoordacht’

“De voorrang op de belangrijkste verkeersas in het centrum verandert. Het gemeentebestuur van Lennik kondigt dit aan via een persmededeling van 12 maart 2014 voor een wijziging die vijf dagen later al gaat gebeuren. Voor sensibilisering wordt de tijd niet genomen. Zelfs op de gemeentelijke website, een uitstekend middel om iets mee te delen aan de bevolking is nu , vijf dagen voor de verandering, nog geen enkele mededeling. Deze manier van werken getuigt opnieuw van amateurisme.”, repliceert gemeenteraadslid Erik O (N-VA-Lennik²)

“Werd eerder niet aangekondigd dat deze wijziging reeds op 24 januari 2014 zouden worden uitgevoerd? Het bestuur kondigt nog veranderingen aan, toch doet men het in stukjes en brokjes, wat alweer aangeeft dat het bestuur niet globaal werkt en niet van aanpakken weet”, stelt O vast.

Het kartel N-VA – LENNIK² gaat niet akkoord met de aanpassing op het kruispunt van de Schoolweg en de Kroonstraat om verscheidene redenen:

-              Er werd een globale evaluatie voorzien van het mobiliteitsplan. Voor deze ingrijpende maatregel zijn er echter geen objectieve redenen. De schepen beslist op eigen houtje dat de voorrang moet wijzigen, terwijl men hier net aan gewoon is geraakt.

-              Het principe van de lokale ring, waardoor iedereen die Lennik uit rijdt steeds op een vlotte manier kan wegrijden, verdwijnt volledig, het zal filerijden worden voor de Lennikenaren die het centrum willen verlaten.

-              Het kruispunt wordt en werd als gevaarlijk bestempeld, toch hebben er zich intussen amper ongevallen voorgedaan omwille van de nodige voorzichtigheid die de chauffeurs aan de dag dienden te leggen. Deze voorzichtigheid kan en zal nu verdwijnen.

-              Door de recente aanpassingen op de Markt worden alle voertuigen die via de Frans De Voghellaan vanuit Eizeringen komen en op de markt moeten zijn, verplicht om langs de Schoolweg te rijden, wat de verkeersstroom alleen maar zal verhogen.

Brandweer

-              De schepen wil ook dat de hulpdiensten langs de Schoolweg rijden, wat in geval van een dringende oproep en een Schoolweg die volgestouwd staat met wachtende wagens?

-              De aanpassing zal tot gevolg hebben dat een aantal chauffeurs eerder de parallelle Hendrik Gheyselenstraat zullen nemen wat het verkeer aan de gemeenteschool zal verhogen en de verkeersveiligheid zal verlagen. De zichtbaarheid net na de bocht is hier slecht.

-              Het kruispunt had ook een afremmende functie bij het binnenrijden van een schoolzone. Deze functie zal nu verdwijnen wat de gemiddelde snelheid in de schoolzone automatisch zal verhogen en alweer de verkeersveiligheid zal doen dalen.

Het schilderen van slechts een deel van de fietssuggestiestroken in het centrum zal voor verwarring zorgen waarbij chauffeurs verkeerdelijk het ontbreken van kleur ook zullen beschouwen als het ontbreken van de fietssuggestiestrook.

Net zoals bij de aanleg van de Schoolwegparking neemt schepen De Muylder zijn wensen voor werkelijkheid. Het voorstel van N-VA  - LENNIK² met bijna 30% meer parkeercapaciteit én tal van voordelen in manoeuvreerbaarheid, lagere mogelijke schade bij het openen van deuren, plaats voor mensen met een beperking, … werd gewoon genegeerd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?