Afgeslankte koekenbedeling in Sint-Martens-Lennik

SINT-MARTENS-LENNIK – De traditionele koekenbedeling aan de schoolkinderen van Sint-Martens-Lennik heeft vandaag toch plaats gehad. De school had een mededeling gekregen dat de bedeling was afgeschaft maar na protest van de oppositie op de gemeenteraad en de OCMW-raad liet de meerderheid de bedeling van koeken vandaag toch door gaan.

De koekenbedeling is een verderzetting van de jaarlijkse broodbedeling aan de armen van de gemeente en gaat terug tot een legaat van de familie Pipenpoy in 1533. De traditie dreigde te verdwijnen nadat de OCMW-raad geen budget maar voorzag in de meerjarenplanning.

Gemeenteraadslid Erik O (N-VA-Lennik²) kaartte het probleem aan op de gemeenteraad waarna raadslid en partijgenoot Ernest Vankelecom een protestnota neer legde op de OCMW-raad. Daarop kwam de meerderheid terug op haar besluit en ging de koekenbedeling toch weer door. De kinderen kregen nu een kleine koffiekoek in de plaats van de twee grote koeken, die ze voorheen mochten opsmikkelen.

Broodbedeling Sint-Martens-Lennik is eeuwenoude traditie

Volgens Joris De Beul van de Andreas Masiuskring gaat het om een unieke traditie, die terug gaat tot de zestiende eeuw. “In die periode was het niet zo uniek, want toen waren er ‘Armentafels’ of Tafels der Heilige Geest’, die gefinancierd werden door opbrengsten van hun bezittingen en schenkingen van begoede inwoners. Toen verbleef de familie Pipenpoy in het Waterhof in Sint-Martens-Lennik.  Die familie had aanzien en leverde onder meer een schepen voor de stad Brussel. De mensen geloofden toen dat ze hun hemel konden verdienen door schenkingen te doen.  In Sint-Martens-Lennik is zo een schenking gedaan met de bedoeling brood uit te delen aan de armen”, vertelt Joris De Beul.

Als er zo een legaat is vast gesteld dan moeten de rechtsopvolgers, eerst de COO en later het OCMW, die opdracht van de  ‘Armentafel” verder zetten.  “Er is ooit een rekening gevonden van de ‘Armentafel’ van Sint-Martens-Lennik, waar in er verwezen wordt naar de schenking van die familie. Dat blijkt ook uit opzoekingswerk van Piet Borremans. De rekening is gevonden op de zolder van een toenmalige COO-secretaris. Het OCMW heeft dus verder gezet wat door die schenking is op gedragen. Het is natuurlijk intussen geëvolueerd naar folklore of een herdenking van een oud gebruik”, zegt Joris De Beul.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?