Vier jaar werk in Koning Albertstraat

Het gemeentebestuur van Roosdaal werkt aan de vernieuwing van de Koning Albertstraat van de kruising met de Daalbeekstraat tot de kruising met de Koollochting. Het gaat om het venrieuwen van de riolering, het aanleggen van een fietspad  langs beide zijden en uiteraard het vernieuwen van het wegdek. Voor de wegeniswerken starten, voeren de nutsmaatschappijen en Aquafin voorbereidende werken uit.

De herinrichting van de Koning Albertstraat gebeurt vanaf de kruising met de Daalbeekstraat tot de kruising met de Koollochting, over een afstand van ongeveer 1 kilometer.

Met de herinrichting van de Koning Albertstraat wil het gemeentebestuur de weg veiliger maken, de doorstroming vertragen, de veiligheid van de fietsers verhogen en de omgeving leefbaar houden.  "We willen het zeer oude wegdek vernieuwen, een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen en het afvalwater dat nu op verschillende plaatsen in de gracht geloosd wordt, afvoeren naar het waterzuiveringsstation via de collectoren van Aquafin", klinkt het bij de gemeente.

Vier jaar

De doorlooptijd voor een dermate groot project is ongeveer 4 jaar.

 1. Aquafin krijgt opdracht van de VMM om het bovenlokaal deel in het project uit te voeren (2016)
 2. Het gemeentebestuur vraagt voor dergelijk groot project steeds subsidies aan (aangevraagd in 2012, vermoedelijke goedkeuring 2017)
 3. Aquafin stelt een studiebureau aan voor het ontwerp van de riolering (2016). Deze ontwerper doet opmetingen en peilingen naar de ligging van de bestaande rioleringen.
 4. Het gemeentebestuur sluit een samenwerkingsovereenkomst af met Aquafin en studiebureau  voor het ontwerp van de wegenis en de fietspaden (2017)
 5. Het gemeentebestuur start na de ontwerpfase de aanvraagprocedure voor fietspadsubsidies (2017-2018)
 6. Ook meteen na de ontwerpfase start de proefperiode voor testopstellingen voor eventuele wegversmallingen en asverschuivingen. (2017-2018)
 7. De ontwerpfase van de private afkoppelingen start o.l.v. een afkoppelingsdeskundige.  U zal daartoe worden gecontacteerd. (2017)
 8. Na de vastleggingen van subsidies en de goedkeuring van het ontwerp komt het definitief plan. (2018-2019)
 9. De nodige vergunningen kunnen aangevraagd worden (2018-2019)
 10. Een aannemer kan worden aangesteld. (2019-2020)

Partners

Het gemeentebestuur neem de bovengrondse werken ten laste:

 • vernieuwing van het wegdek over 1 km
 • aanleg van vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de rijweg
 • vernieuwing van de signalisatie
 • gratis ter beschikking stellen van een afkoppelingsdeskundige
 • gratis keuring van de private afkoppeling van de riolering
 • subsidiëring tot 1.000,00 euro van de private afkoppelingen op basis van verantwoordingsstukken

Aquafin zorgt voor het Vervangen van het bestaande rioleringsstelsel in de straat door een gescheiden rioleringsstelsel.  In een gescheiden rioleringsstelsel worden in plaats van één grote buis, twee kleinere buizen voorzien zodat regen- en afvalwater door twee aparte stelsels worden afgevoerd. Het afvalwater gaat naar het zuiveringsstation, het regenwater wordt aangesloten op bestaande grachten of ter plaatse gebufferd.

Nutsmaatschappijen: Op heel wat plaatsen onder en langs de straat liggen nutsleidingen voor water, gas, elektriciteit en communicatie.  De nutsmaatschappijen maken van deze werken gebruik om hun leidingen te vernieuwen of aan te passen zodat de weg binnen enkele jaren niet opnieuw moet worden opengebroken.

Geen onteigeningen

Bij de aanleg van de fietspaden opteert het gemeentebestuur ervoor om geen onteigeningen uit te voeren. Dat wil zeggen dat waar er onvoldoende ruimte is tussen de huizen de rijbaan zal versmallen.  Daartoe worden ruim op voorhand proefopstellingen met verkeerseilanden geplaatst op deze locaties. Deze verkeerseilanden hebben tevens een snelheidsremmend karakter.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?