Voorbereidende werken Masterplan Dilbeekse kern

Ter voorbereiding van de vernieuwingswerken van de Dilbeekse kern gaat de firma Synductis in januari van start met de werken aan de nutsleidingen. Omdat het om werken gaat die voornamelijk plaats vinden in het voetpad zal de hinder voor het verkeer beperkt blijven.

Het gaat om de vernieuwing van aardgas, elektriciteit, water en telecom en zullen voornamelijk plaats vinden in het voetpad. Er wordt nog niet begonnen met de heraanleg van de wegen of rioleringen. Die zullen op een later tijdstip van start gaan. De hinder op het doorgaand verkeer blijft dan ook beperkt. 

April


De voorbereidende werken aan de nutsleidingen gebeuren in verschillende fasen (Plan via www.dilbeek.be). Ze starten in januari en duren tot ongeveer april. Tijdens de werken zal aangepaste wegsignalisatie voorzien worden en zullen de nodige omleidingen gebeuren om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Markt

Door de werken verhuizen de marktkramers van de wekelijkse markt tijdelijk naar een nieuwe locatie.

Vanaf 18 januari worden de kramen die normaal op de Sint-Alenalaan staan, verplaatst naar de Levoldlaan en de de Heetveldelaan. Op woensdag mag in die straten daarom niet worden geparkeerd van 6 tot 14.30 uur en is doorgaand verkeer onmogelijk. 

Info

Buurtbewoners krijgen een brief in de bus met meer uitleg. Voor meer informatie betreffende de werken kan je ook altijd bellen naar 078 05 35 00 en voor het openbaar vervoer kan je terecht op www.delijn.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?