Veel volk op eindejaarsdrink van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

ROOSDAAL - Afgelopen vrijdag verzamelde maar liefst 190 erfgoedenthousiastelingen, leden van gemeentebesturen en erfgoedwerkers in GC Het Koetshuis in Roosdaal voor de eindejaarsdrink en erfgoedmarkt van Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.

Het was ondertussen de derde keer op rij dat de Erfgoedcel het initiatief nam op de eindejaarsdrink te organiseren. En er zit duidelijk nog geen sleet op de formule. Maar liefst 25 verenigingen stelden hun werking, publicaties en projecten voor op de erfgoedmarkt. Aan de vele standen ontwikkelden zich geanimeerde gesprekken. Erfgoed leeft in Pajottenland en Zennevallei, dat is duidelijk.

De erfgoedcel stelde die avond ook haar nieuwe publicatie ‘Bewogen tijd. Eeuwen onderweg in Pajottenland en Zennevallei’ voor. Dit snuisterboek met cd handelt over de geschiedenis van mobiliteit in onze regio en is te koop via de website van de erfgoedcel. Met dit boek sluit de erfgoedcel twee jaar projectwerk rond mobiliteit af.

Meteen werd ook al vooruitgeblikt naar het nieuwe project van de erfgoedcel: WOI in Pajottenland en Zennevallei. Er staat de regio duidelijk heel wat te wachten; de erfgoedcel biedt een impulsbedrag aan verenigingen, organisaties en scholen die aan de slag gaan met het erfgoed van WOI. In september wil de erfgoedcel eveneens een educatieve website voor de lagere school lanceren en eind 2014 wordt er een reizende regio-expo gelanceerd.

De erfgoedcel stelde eveneens een brochure voor waarin het aanbod voor organisaties en gemeenten gebundeld wordt. Wie gebruik wil maken van de ondersteuning die de erfgoedcel biedt, vindt in deze brochure een handig overzicht. Je vindt de brochure op www.erfgoedcelpz.be.

De burgemeester van Roosdaal, Christine Hemerijckx en Marc Snoeck, de voorzitter van de raad van bestuur van de erfgoedcel spraken vol lof over wat twee jaar erfgoedwerking in de regio teweeg heeft gebracht.

(Foto : Luc Bohez)

Archief

Lees ook : “Bewogen Tijden. Eeuwen onderweg in het Pajottenland”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?