UZ Brussel rapporteert goede jaarcijfers 2019, maar …

De jaarcijfers 2019 van het UZ Brussel laten de verdere groei van het ziekenhuis zien die al meer dan een decennium eerder op meerdere domeinen was ingezet én een positief bedrijfsresultaat. Die zekere evolutie contrasteert fel met de grote onverwachte onzekerheid vandaag die het gevolg is van de coronacrisis en die de ganse gezondheidszorg teistert. “Het lijkt alsof we ineens in aan ander tijdperk zijn beland; er is ineens voor en na corona, een beetje zoals ‘before (BC) en after Christ (AC) van onze jaartelling’”, becommentarieert CEO prof. Marc Noppen van het UZ Brussel.

De Universiteitsraad van de Vrije Universiteit Brussel, waarvan het UZ Brussel als universitair ziekenhuis deel uitmaakt, heeft de jaarcijfers 2019 van het UZ Brussel goedgekeurd.

Verdere groei in 2019 (BC)

In 2019 nam het aantal ingrepen in het centraal operatiekwartier toe met 1,7% (14.198), de zware ingrepen met 6,1% (4.317) en het aantal raadplegingen met 3,7% (412.246). Het totaal aantal opnamen daalde met 2,3%, voornamelijk door een daling van het aantal urgente opnamen (-5,1%), terwijl de geplande opnamen stabiel bleven (17.399). Het aantal patiënten op de spoedgevallendienst nam opnieuw toe, in 2019 met 4,2% tot 78.840. Het UZ Brussel sluit het boekjaar 2019 af met een bedrijfsresultaat van 8,7 miljoen euro. Terwijl dat een toename betekent van 18% ten opzichte van 2018, blijft de marge met 1,7% van de bedrijfsopbrengsten beperkt. De omzet uit prestaties bedraagt 419,2 miljoen euro ten opzichte van 396,9 miljoen in 2018, een stijging van 5,6%.

Het aantal betaalde voltijds equivalenten neemt toe van 3.020 in 2018 tot 3.077 in 2019. Er werd in 2019 voor een bedrag van 39,6 miljoen euro geïnvesteerd, een stijging van bijna 22%. Eén derde daarvan was gerelateerd aan het ruimteplan van het ziekenhuis dat tot doel heeft om tegen 2027 een groot deel van het ziekenhuis volledig te vernieuwen. Deze werken zijn vandaag in volle gang.

Algemeen beheerder van het UZ Brussel Olivier Naeyaert: “We hebben een heel dynamisch 2019 achter de rug waarin de groei van het UZ Brussel zich duidelijk heeft verdergezet. Op basis van de jaarcijfers 2019 mogen we het UZ Brussel een financieel gezond ziekenhuis noemen, iets dat in de Belgische gezondheidszorg geen evidentie blijkt te zijn. Tegelijk bleven we investeren in medewerkers en in infrastructuur. 2020 is door corona een grote onbekende, maar onze voorzichtige financiële strategie mét continue investeringen uit het verleden creëert wel een zekere buffer. Die is natuurlijk niet onbeperkt”.

2020: wat nu – na corona (AC)? “Snelle duidelijkheid is geboden”

Prof. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel: “De voorbije maanden hebben er wat onze inkomsten betreft zwaar ingehakt en het ziet ernaar uit dat we nog ettelijke maanden onder het activiteitsniveau van 2019 zullen blijven, onder meer omdat we ruimte, bedden en mensen vrij moeten houden voor corona. Vandaag hebben we geen zicht op de mate waarin de overheden het geleden verlies van de zorgorganisaties zullen compenseren. Onze positieve jaarcijfers van 2019 staan daardoor in schril contrast met de onzekere situatie waarin wij, en eigenlijk alle zorgorganisaties in België, door corona verzeild zijn geraakt. De inzichten die de voorbije maanden zijn opgedaan zullen leiden tot een aantal belangrijke veranderingen, zoals meer gestructureerd thuiswerk en meer teleconsultaties, ook na corona. Financieel is het op dit ogenblik nog koffiedik kijken. Het lijkt wel alsof er een nieuwe jaartelling is begonnen: voor en na corona, BC en AC. Snelle duidelijkheid is geboden”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?