Coronaproof bezoekmomenten voor twijfelende laatstejaars

Een opvallende vaststelling aan de Odisee-hogeschool na twee succesvolle digitale infodagen: heel wat laatstejaars secundair onderwijs stellen hun inschrijving aan de hogeschool uit. En ze geven expliciet aan dat te doen omdat ze de campussen nog niet hebben kunnen zien, wegens de coronamaatregelen. Daarom organiseert de hogeschool vandaag speciale bezoekmomenten, in kleine groepjes, met uiteraard alle respect voor de coronamaatregelen.

Net als heel wat andere hogescholen organiseerde de Odisee-hogeschool – met campussen in Brussel, Gent, Aalst, Sint-Niklaas, Schaarbeek en Dilbeek – in april en juni digitale infodagen, vanwege de coronacrisis. Ze bleken een succes, met om en bij de 10.000 online bezoekers op de twee dagen samen. Maar dat blijkt toch niet voldoende voor heel wat laatstejaars secundair onderwijs om hun keuze te maken en zich in te schrijven. Odisee constateert, net als andere hogescholen, een sterke vertraging in het aantal inschrijvingen in vergelijking met de voorgaande jaren.

Campus bezoeken is een must

Uit een steekproef bij een 100-tal geïnteresseerden voor de laatste digitale infodag blijkt dat 6 op de 10 leerlingen expliciet aangeven langer te doen over hun studiekeuze, vanwege de coronacrisis. Gevraagd naar hoe dat komt, geeft een groot deel aan: “omdat ik de campus of hogeschool van mijn keuze nog niet fysiek heb kunnen bezoeken”. “De afgelopen weken kregen we regelmatig de vraag om de campussen toch te kunnen bezoeken”, vertelt Filip Salmon, diensthoofd communicatie, “waarop we beslisten – net als andere hogescholen – om bezoekmomenten te organiseren: rondleidingen door onze gebouwen in kleine groepen, met strikt respect voor de coronamaatregelen. Die bezoekmomenten vinden vandaag en morgen plaats, op al onze campussen. En op zaterdag 5 september plannen we dan opnieuw een volwaardige fysieke infodag – uiteraard met respect voor de geldende maatregelen.”

Corona doet later inschrijven

Een en ander heeft ook rechtstreekse gevolgen voor de inschrijvingen in het hoger onderwijs, alvast bij Odisee – die lopen vertraging op. Filip Salmon: “We merken dat de inschrijvingen nog lang niet op hetzelfde niveau zitten als andere jaren – en die geluiden horen we ook van andere hogescholen. Een deel van de studenten stelt duidelijk uit, allicht tot op het moment dat ze echt de campus gezien hebben en fysiek met mensen gepraat hebben. Het fysieke aspect is dus niet te onderschatten.” Dat uitstellen blijkt trouwens ook uit de steekproef bij de geïnteresseerden voor de infodag: 4 op de 10 geven aan zich later te zullen inschrijven, als gevolg van de coronacrisis.

Anders denken over studiekeuze

Een laatste opmerkelijke vaststelling uit de steekproef is dat bijna 4 op de 10 respondenten “een beetje” tot “zeker wel” antwoorden op de vraag of corona hen anders heeft doen nadenken over hun studiekeuze. Ze geven aan dat hun interesse is verlegd door het hetgeen ze gezien, gehoord of meegemaakt hebben tijdens de coronacrisis.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?