Uitreiking de GoeBezig prijs 2018

Zaterdag reikte de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw voor de 4de keer de GoeBezig-prijzen uit, deze keer was Herne de gastgemeente. Daarmee wil de vzw goede praktijken inzake inspraak en participatie op het platteland bij zowel bewonersgroepen als gemeentebesturen in de kijker zetten en belonen.

Er werd tevens een memorandum voorgesteld dat in samenspraak met de ledengroepen werd geschreven. Reflecties hieromtrent werden gegeven door verschillende externe sprekers waaronder Burgemeester Kris Poelaert die de werking van de gemeente Herne kwam toelichten.

Er waren traditiegetrouw 2 categorieën winnaars: ‘gemeentebesturen’ en ‘bewonersgroepen’. Net als in de vorige editie het geval was, werden alle inzendingen opnieuw door een vakjury beoordeeld. Deze jury bestond dit jaar uit een expert van de Vlaamse Landmaatschappij Davy De Dobbeleer, van Landelijke Gilden Karel Lhermitte en van de Vereniging Voor Steden en Gemeenten Nathalie Dumarey.

De kandidaturen van bewonersgroepen werden daarbovenop ook nog beoordeeld door alle aanwezige bewonersgroepen (19 in totaal), die op 10 maart dus samen de publieksjury vormden. De quoteringen van vak- en publieksjury voor de bewonersgroepen wogen even zwaar door.

Wie is in Herne met de prijzen gaan lopen

De winnende gemeente die de GoeBezig prijs mocht in ontvangst nemen was Hoogstraten. Omwille van de structurele verankering van de samenwerking met diverse soorten bewonersgroepen, de subsidiewijzer, de toelichting van prioriteiten voor de dorpen na nieuwjaar, het hebben van een schepen voor participatie en een expliciete beleidsdoelstelling in het meerjarenplan, het werken met externe coaching, het oog hebben voor anderstaligen, de vooruitstrevende visie en initiatieven als inspraakrondes en het praatcafé, een Leaderproject dat men ook in een ander dorp plant, enz … .

De winnende bewonersgroep voor West-Vlaanderen was Werkgroep Kern Ettelgem. Omwille van de brede werking die proactief initiatief neemt en reactief en interactief - en dit in overleg - inspeelt op belangrijke gemeentelijke dossiers. Omwille van de aandacht voor cultuur en het dorpshuis, de aandacht voor jongeren met autisme of mensen met migratieachtergrond, de zonnebloemactie en het wandelpad.

De winnende bewonersgroep voor Oost-Vlaanderen werd Dorpsraad Viane.

Omwille van de weloverwogen acties die het stadsbestuur scherp houden en op de dorpsnoden wijzen, de zeer sterke betrokkenheid bij het dorpsleven, de inspanningen rond de renovatie van het Ontmoetingscentrum, het betrekken van jong én oud, de Kom eens af-actie op woensdag, de sterke communicatie en nog zoveel meer…

De winnende bewonersgroep voor Vlaams-Brabant was (H)echt Herne.

Omdat het een creatieve denk- en doetank is die zonder vaste leden werkt maar waar ieder ad hoc kan deelnemen. De groep die onder andere landschapskubussen installeert en buurtbabbels begeleidt. De groep werkt aan Visievorming 2050 en heeft een Burgerparlement.

De winnende bewonersgroep voor Limburg werd Dorpsraad Heusden.

Omwille van de heldere website en andere communicatie, de contacten met de lokale handelaars, de samenwerking met de andere dorpsraden, het project van de volkstuintjes, het proces van analyseren dat aan oplossingsgerichte initiatieven voorafgaat, het werken aan ruimtelijke ontwikkeling, het Stille wegen-project enz. kortom omdat deze Dorpsraad zo ongeveer alles doet wat een bewonersgroep moet doen.

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw

Deze vereniging wil er zijn voor bewonersgroepen in landelijke dorpen. De vzw wil deze groepen burgers - die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid in hun dorp ondersteunen, informeren en documenteren. Ze wil hen met elkaar in contact brengen en tot uitwisseling stimuleren. Daarnaast gaat ze namens hen in dialoog met de overheden (plattelandsgemeentebesturen, Plattelandswerkingen van de 5 Provincies, VLM) en andere instanties als De Lijn, Landelijke Gilden, Wakkere Burger, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Netwerk Duurzame Dorpen, en nog zoveel meer.

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?