Tweede jongerenklimaatraad: de gemeente in dialoog met scholieren

28 leerlingen en 13 leerkrachten vertegenwoordigden afgelopen dinsdag hun school op de tweede jongerenklimaatraad. De gemeente luisterde naar wat de leerlingen op school al realiseerden en hoe ze hen daarbij kunnen helpen en uitdagen. Op hun beurt vernamen de leerlingen welke klimaatacties het bestuur al nam.

De zes thema’s waarrond gewerkt wordt, komen voort uit de eerste jongerenklimaatraad in 2019: een veilige, propere en groene schoolomgeving, energie, lokale producten en de opstart van een klimaatwerkgroep. [Archief : Gemeentebestuur en scholen slaan handen in elkaar voor uitwerking klimaatacties]

De leerlingen namen tal van ideeën terug mee naar school: nagaan of er in de kookopleiding meer met lokale producten kan gewerkt worden, starten met een energieboekhouding, als energiedetective het schoolgebouw inspecteren, plastic flesjes verbieden op school, een koekendoos en herbruikbare fles introduceren en starten met een moestuin op school zijn er maar enkele van.

Het gemeentebestuur vraagt aan de leerlingen om deze ideeën in hun werkgroep op school verder uit te werken. Eind 2020 zullen de scholen én de gemeente een stand van zaken moeten geven en in 2021 evalueren we alle acties op de derde jongerenklimaatraad.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?