Gemeentebestuur en scholen slaan handen in elkaar voor uitwerking klimaatacties

Na de klimaatmars en de eerste klimaatraad voor jongeren brengen de Assese scholieren zes thema's naar voren waarvoor ze meer actie vragen vanuit het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur kan deze acties niet op zichzelf realiseren en vraagt daarom ook extra inzet van de scholen.

Heel wat jongeren toonden zich begaan met het klimaat tijdens de klimaatmars op 15 maart. Het gemeentebestuur nodigde daarom vertegenwoordigers uit van de lagere en secundaire scholen voor een eerste ‘jongerenklimaatraad’ op 9 mei. Tijdens deze klimaatraad gaf de dienst Milieu toelichting bij het klimaatactieplan en de lopende acties. [Archief : Meer dan duizend leerlingen verwacht op klimaatmars & Jongerenklimaatraad: de gemeente in dialoog met scholieren]

 

De leerlingen gingen vervolgens in discussie over wenselijke klimaatacties en stellen nu zes acties voor. Deze acties sluiten aan bij het gemeentelijk beleid. Zo heeft het bestuur de voorbije jaren bijvoorbeeld al ingezet op duurzame mobiliteit en een veiligere schoolomgeving: we bevroegen de ouders, we plaatsten octopuspalen ter hoogte van de basisscholen, we legden fietsstraten aan om het fietsgebruik te stimuleren, … De acties die de jongeren aanhalen, vragen wel een extra inzet.

 

Het bestuur formuleert naast een eigen engagement per actie ook een engagement dat de scholen hiervoor kunnen aangaan. Het engagement wordt nu aan de scholen voorgelegd.

 

Schepen Peter Verbiest: "Als gemeentebestuur alleen kunnen we de klimaatnorm niet halen. Elke hulp is niet alleen welkom, maar noodzakelijk. Samen staan we sterker."

 

Schepen Joris Van den Cruijce: "Als schepen van onderwijs vind ik vooral de veiligheid aan de schoolpoort letterlijk van levensbelang. Meer veiligheid betekent meer fietsers, meer fietsers betekent minder auto’s en minder uitstoot. Ik ben blij met het engagement van alle scholen om mee deze toekomst voor te bereiden."

 

Overzicht acties:

 

 1. Meer windmolens en zonnepanelen

 

  • We zetten in op bijkomende windturbines met mogelijkheid tot participatie van Assenaren.

  • We plaatsen zonnepanelen op alle geschikte daken van scholen.

  • Als tegenprestatie vragen we aan de scholen om een energieboekhouding bij te houden en energiebesparing te realiseren.

 1. Veiligere schoolomgeving

  • We nemen maatregelen om bij alle scholen de schoolomgeving veiliger te maken (fietspaden, oversteekplaatsen, signalisatie, …). Daarbij promoten we duurzaam transport via een registratiesysteem.

  • Als tegenprestatie vragen we aan de scholen om meer jongeren te motiveren om per fiets naar school te komen.

 1. Propere school en omgeving (minder afval creëren en meer opruimen)

  • We zetten in op een nettere schoolomgeving met aangepaste vuilnisbakken en meer handhaving.

  • Als tegenprestatie vragen we aan de scholen om deel te nemen aan de opruimactie ‘Operatie Proper’.

  • We vragen de scholen ook om eenmalige verpakkingen (plastic flessen, aluminiumfolie, …) voor drank, maaltijden en tussendoortjes te verbieden.

 1. Meer communicatie rond klimaatacties naar scholen en inwoners

  • We organiseren een jaarlijkse jongerenklimaatraad waarbij we een stand van zaken geven van de gemeentelijke klimaatacties en waarbij we gehoor geven aan de vragen en suggesties van de jongeren.

  • Als tegenprestatie vragen we aan de scholen om een milieu- of klimaatwerkgroep op te richten en een leerkracht en enkele leerlingen af te vaardigen naar de jongerenklimaatraad.

 1. Meer lokale producten stimuleren

  • We bezorgen de scholen een overzicht van lokale producten die leverbaar zijn in de scholen.

  • Als tegenprestatie vragen we aan de scholen om minstens één lokaal product aan te bieden op school.

 1. Inzetten op een groenere school(omgeving)

  • We adviseren en ondersteunen scholen bij de vergroening van de school (en omgeving).

  • Als tegenprestatie vragen we aan de scholen om een activiteit te organiseren waarbij ze de leerlingen meenemen naar een groengebied van Asse om hen zo kennis te laten maken met de aanwezige biodiversiteit.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?