Project Groene Rand Asse zorgt voor ingroening N9k

Het gemeentebestuur van Asse is deze week gestart met het aanplanten van laanbomen en houtkanten langs de rondweg (N9K).  De actie kadert in het project 'Groene Rand Asse', waarbij de gemeente Asse, samen met Agentschap voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap Brabantse Kouters in drie deelgebieden de natuur-, erfgoed- en recreatieve waarden wil versterken. Via deze samenwerking trachten de projectpartners kwalitatieve groengebieden te realiseren op wandel- en fietsafstand van het centrum als deelgebied van het strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos.

Voor de laanbomen wordt gekozen voor 30 winterlindes en 36 zomereiken. De houtkant zal bestaan uit streekeigen beplanting zoals meidoorn, hazelaar, vlier en sleedoorn. Met deze aanplantingen willen de projectpartners een groene buffer voorzien tussen het centrum bufferen en het omgevende landschap. Zo zal de overgang van het stedelijk gebied naar het buitengebied op een meer natuurlijke wijze verlopen. De aanplantingen zullen ook bijdragen aan een verhoging van de biodiversiteit in de open ruimte.

Het beplantingsplan werd opgemaakt door Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK). De aanplantingen zelf worden geraamd op € 5.181 euro en worden uitgevoerd door de Intergemeentelijke Natuur– en Landschapsploegen van Pro Natura. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal instaan voor het verdere beheer van laanbomen en houtkanten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?