Twee kandidaten om Caroline Pauwels op te volgen als rector van de VUB

Jan Danckaert en Dirk Devroey hebben zich kandidaat gesteld om rector van de VUB te worden. Jan Danckaert is professor fysica, vicerector onderwijs- en studentenbeleid en de huidige rector ad interim. Dirk Devroey is professor huisartsengeneeskunde en decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie.

De rectorverkiezingen aan de VUB zijn met twee jaar vervroegd, nadat Caroline Pauwels eind februari haar functie als rector noodgedwongen moest neerleggen wegens ziekte. De nieuwe rector start zijn vierjarig mandaat bij het begin van het academiejaar 2022-23. [Archief: VUB-rector Caroline Pauwels door ziekte gedwongen om taken neer te leggen]

Jan Danckaert

Jan Danckaert (° 6 juli 1964) studeerde fysica aan de UAntwerpen. Daarna werd hij assistent bij de Ingenieurswetenschappen aan de VUB. In 1992 promoveerde hij op de niet-lineaire optica.

Na een periode als postdoctoraal onderzoeker bij het FWO, werd hij in 2005 voltijds hoogleraar aan de VUB bij de Wetenschappen en (Bio-)Ingenieurswetenschappen, waar hij nu inleidende cursussen fysica doceert. Hij staat aan het hoofd van een 15-tal onderzoekers in de interdisciplinaire onderzoeksgroep Toegepaste Natuurkunde (APHY) die complexe systemen in verschillende domeinen van wetenschap en technologie bestudeert. Hij heeft bijgedragen tot 24 succesvolle doctoraten. Veel van hen bekleden nu vooraanstaande posities in België en daarbuiten.

Hij bleef daarnaast steeds geëngageerd in beleid (kabinetsmedewerker wetenschapsbeleid, Focus Research, Onderzoekers in Actie en ACOD-ABVV).

Als vicerector begeleidde hij in tijden van corona de VUB succesvol door de instellingsreview. Het internationale expertenpanel sprak zich bijzonder lovend uit over de VUB en over de positionering als urban engaged university.

Jan Danckaert: "Steunend op onze waarden en samen met de hele VUB-gemeenschap wil ik onze universiteit als complexe omgeving verder laten bloeien, met aandacht voor wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijke impact en administratieve vereenvoudiging."

Dirk Devroey

Dirk Devroey (° 9 november 1963) studeerde geneeskunde aan de VUB en werkte daarna 10 jaar voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (nu Sciensano) en voor MSD. In 2004 behaalde hij zijn doctoraat aan de VUB  in de cardiovasculaire preventie. Eén jaar later werd hij professor en weer een jaar later voorzitter van de vakgroep huisartsgeneeskunde.

In 2006 werd Dirk Devroey voorzitter van de opleidingsraad van het Interuniversitair Centrum Huisartsopleiding (ICHO) en van 2010 tot 2020 was hij  voorzitter van het directiecomité van het ICHO.

Dirk Devroey zijn onderzoek richt zich op cardiovasculaire preventie en geïntegreerde zorg. Hij haalde projecten binnen vanuit de WHO, EU, KCE en Innoviris.

Tussen 2014 en 2018 was hij adviseur op het kabinet van minister De Block. Hij is lid van de Hoge raad van artsen-specialisten en huisartsen. Sinds 2000 is hij lid van de faculteitsraad geneeskunde en farmacie, waar hij in 2020 werd verkozen tot decaan. Daarnaast zetelt hij in het bestuurscollege van het UZ Brussel, de academische raad en de universiteitsraad van de VUB.

Dirk Devroey: "Een efficiënte interne werking en een geactualiseerde maatschappelijke identiteit moeten de motor zijn van een universiteit waar alle studenten, proffen en medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen."

Stemmen vanaf 6 juni

Vanaf maandag 6 juni tot maandag 20 juni kunnen stemgerechtigden elektronisch hun stem uitbrengen. Zoals in 2016 en 2020 het geval was, mogen opnieuw alle personeelsleden van VUB en UZ Brussel én alle VUB-studenten deelnemen aan de rectorverkiezing. Op dinsdag 21 juni 2022 zal de winnaar van de rectorverkiezingen bekend worden gemaakt. Mocht er geen winnaar uit de bus komen, dan volgt een tweede ronde.

Meer informatie vindt u op www.vub.be/rectorverkiezing


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?