Gemeentebestuur is roekeloze aannemer beu en legt werken stil: "Dit is een krachtig signaal"

De gemeente Asse heeft de werken aan de Gentsesteenweg in Asse-Terheide tijdelijk laten stilleggen. Aanleiding is de roekeloze manier waarop de aannemer te werk gaat.

Momenteel werkt het Agentschap Wegen en Verkeer op de Gentsesteenweg aan de omvorming van de perrons van 3 bushaltes en de aanleg van middeneilanden met beveiligde fiets- en voetgangersoversteken. [Archief: Meer comfort voor busreizigers en veiliger oversteken op Gentsesteenweg (N9)]

"Al vanaf het begin van de werken kreeg de aannemer tal van opmerkingen gaande van het bijsturen van signalisatie, het veiliger maken van de zones voor fietsers en voetgangers, het bereikbaar maken van handelszaken en het tijdig en correct communiceren met de gemeente en de buurtbewoners. Na het zoveelste voorval, waarbij de aannemer zonder overleg de Groenstraat afsloot, werd door ons besloten om de werken aan de Gentsesteenweg/N9 in Asse-Terheide tijdelijk stil te leggen. We vragen nu om een aanpassing van de werkwijze van de aannemer", laat het lokaal bestuur van Asse misnoegd weten.

"Bij wegenwerken maken we vooraf duidelijke en concrete afspraken met wegbeheerders en aannemers. Dit vertaalt zich in signalisatie en omleidingsplannen waarmee zowel de aannemer als de gemeente duidelijk en tijdig kan communiceren. Het kan niet door de beugel dat een aannemer op eigen houtje en zonder overleg aanpassingen doorvoert", klinkt het verder. "Met het tijdelijk stopzetten van de werken willen we een krachtig signaal geven: de werken moeten beter én veiliger uitgevoerd worden. Het is geenszins onze bedoeling om de werken te vertragen.
De vooropgestelde regels en duidelijke afspraken met de aannemer maken het ons als gemeente mogelijk om kleinere wegenwerken en essentiële zaken, zoals bijvoorbeeld leveringen of een verhuis, te coördineren om de bereikbaarheid van woningen en handelszaken zo goed mogelijk te garanderen.
Wanneer de aannemer zonder overleg zelf een verkeerssituatie aanpast zonder het gemeentebestuur en/of de inwoners te informeren, dan is het onze taak om te reageren. We namen contact met AWV, opdrachtgever van de werken, en de aannemer met de vraag naar een correcte planning tot het einde van de werken (normaal voorzien tegen bouwverlof) én een duidelijke communicatie.
Deze communicatie in de werfzone is steeds de taak van de aannemer omdat die over de meest recente informatie beschikt. De aannemer bezorgt bewoners ook steeds de contactgegevens van de projectleider, zodat inwoners zelf afspraken kunnen maken wanneer zij ongemakken ervaren of leveringen verwachten."

Samen met de lokale politie zal de gemeente de gemaakte afspraken en signalisatie controleren. Wanneer de signalisatie in orde is en de vergunning wordt nageleefd, kan de aannemer het werk hervatten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?