Toelatingsexamens arts en tandarts op 105 locaties

4.933 kandidaat-artsen en 1.163 kandidaat-tandartsen kunnen eind augustus toelatingsexamen afleggen op 23 (tandarts) of 105 (arts) locaties verspreid over Vlaanderen. De toelatingsexamens worden dit jaar voor het eerst digitaal afgenomen, met respect voor alle coronamaatregelen. “We maken gebruik van corona om het toelatingsexamen volledig te moderniseren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Volgend academiejaar kunnen 1.276 studenten starten aan de opleiding geneeskunde en 180 studenten aan de opleiding tandheelkunde. Dat is meer dan de 929 kandidaat-artsen en 136 kandidaat-tandartsen die voorzien waren door de federale quota. Weyts verhoogde voor dit jaar de artsenquota om te anticiperen op de groeiende zorgnoden én om de historische achterstand van Vlaanderen, zoals erkend door de federale regering, versneld af te bouwen.

Intussen blijft het wel wachten op een federaal Koninklijk Besluit dat de RIZIV-nummers vastlegt voor artsen en tandartsen die afstuderen in 2026. “Ik vraag de federale regering met aandrang om een beslissing te nemen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Het getreuzel zorgt voor onzekerheid en twijfel bij studenten die nu aan hun opleiding gaan beginnen”.

De toelatingsexamens van 2020 zullen er ondertussen heel anders uitzien. Al jaren gaan de toelatingsexamens voor de opleidingen arts en tandarts door op de Heizel in Brussel. Tijdens de coronacrisis is het echter geen goed idee om duizenden jongeren uit heel Vlaanderen samen te brengen op één locatie. Minister Weyts, de examencommissie en de verschillende onderwijspartners grepen daarom de kans om de toelatingsexamens volledig te moderniseren.

De toelatingsexamens worden dit jaar digitaal en decentraal afgenomen. Het toelatingsexamen arts gaat op dinsdag 25 augustus door op 105 verschillende locaties verspreid over Vlaanderen: 102 (middelbare) scholen, Brussels Expo en 2 administratieve centra van de Vlaamse Overheid (het Dirk Boutsgebouw in Leuven en het Hendrik Consciencegebouw in Brussel). Het toelatingsexamen tandarts gaat op woensdag 26 augustus door op 23 locaties: 22 scholen en 1 administratief centrum (het Consciencegebouw). Het aantal deelnemers per locatie hangt af van de capaciteit van de gebouwen en varieert tussen 20 en 120 deelnemers per locatie.

Alle kandidaat-artsen en kandidaat-tandartsen hebben nu een bericht gekregen met de locatie van hun toelatingsexamen. De kandidaten kregen een locatie toegewezen in de nabijheid van hun woonplaats.

Er zijn dit jaar gevoelig minder kandidaten. Er zijn 4.933 inschrijvingen voor het examen arts (tegenover meer dan 6.000 kandidaten in 2019) en 1.163 inschrijvingen voor het examen tandarts (tegenover net geen 1.300 kandidaten in 2019). In een normaal jaar bestaat ongeveer een kwart van de kandidaten uit scholieren van het 5de middelbaar die al eens willen proeven het toelatingsexamen in aanloop naar hun echte poging een jaar later. Minister Weyts had de vijfdejaars opgeroepen om dit jaar thuis te blijven en een online oefenexamen af te leggen, zodat de groepen in de examenlokalen kleiner kunnen blijven. Die oproep heeft vruchten afgeworpen.

Vanaf 3 augustus is er een demo-examen beschikbaar met vragen uit de examens van voorbije jaren. Op die manier kunnen de deelnemers aan het examen al wennen aan de digitale omgeving van het vernieuwde toelatingsexamen.

“We nemen nu de digitale horde”, zegt Weyts. “Vroeg of laat was het toch nodig geweest om de toelatingsexamens te moderniseren. We grijpen nu de kans om een grote hervorming door te voeren. Dit is een digitale versnelling waar we nog jaren de vruchten van zullen kunnen plukken. Zo zorgen we ervoor dat de coronacrisis toch enkele positieve gevolgen heeft”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?