Aanpassingen aan gewijzigde verkeerssituatie

Begin juli voerde het gemeentebestuur een nieuwe verkeerssituatie in het centrum en kernwinkelgebied van Asse. Aan deze ingevoerde wijzigingen zijn intussen ook alweer enkele dingen aangepast.

Deze ingrepen gaven en geven volgens het bestuur een antwoord op diverse vragen en meldingen van inwoners, bezoekers, horeca-uitbaters en lokale middenstand. "Het gaat dan om meldingen en vragen over het weren van sluipverkeer door het centrum en het winkelgebied, het verbeteren van de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers en het uitbreiden van de inname van het openbaar domein", klinkt het.

"Het feit dat we door de coronacrisis meer gebruik maken van de fiets en ook het wandelen herontdekken, maakt dat we voor fietsers en voetgangers meer ruimte moeten voorzien. We bieden de lokale handelaars en horeca meer ruimte voor hetzij extra promo/publiciteit op het trottoir hetzij een uitbreiding van hun terras. Deze extra ruimte is ook nodig om op veilige afstand elkaar te kruisen.
Daarom wordt tijdens de maanden juli en augustus het doorgaande verkeer dat geen bestemming heeft in ons kernwinkelgebied, geweerd. We leiden deze voertuigen af naar de hoofdwegen die daar beter voor uitgerust zijn."

'Niet altijd even eenvoudig

Het bestuur beseft dat hierdoor de verkeersdruk op deze wegen zal verhogen. "Maar we vinden de verkeersveiligheid in het centrum belangrijk", klinkt het. "Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en comfortabel op zijn of haar bestemming geraakt, dienen we keuzes te maken.  Elke doelgroep (bewoners, bezoekers, handelaars, leveranciers, schoolgaande kinderen, senioren, …) verdient niet enkel de nodige aandacht, maar vergt ook een specifieke aanpak. Iedereen is vragende partij naar oplossingen op maat. Dé oplossing voor iedereen bestaat niet. Als gemeentebestuur zoeken we naar een modus vivendi waarin iedereen zich kan vinden. Dit is niet altijd even eenvoudig en vraagt permanente aanpassingen en bijsturing."

Om aan de ontvangen (zowel positieve als negatieve) opmerkingen en wensen tegemoet te komen, worden volgende aanpassingen doorgevoerd :

Kattestraat: Parking Hopmarkt zal opnieuw bereikbaar zijn via de Kattestraat. Uitrijden van de parking zal enkel mogelijk zijn via Vronemeers. Dit zorgt voor een extra toegang vanaf de Steenweg. Zo bieden we maximale toegang, maar zorgen we tegelijk dat de overlast en onveilige verkeerssituaties beperkt blijven. Er komt een extra infobord om de uitrit via Vronemeers duidelijk te maken. Fietsers kunnen de Kattestraat wel nog steeds in- en uitrijden. Er worden extra fietsenstallingen geplaatst op de hoek Kattestraat – Hopmarkt en op de Markt.

de Vironstraat : Het afsluiten van de Vironstraat wordt na overleg met de handelaars aangepast zodanig dat het grote aantal leveringen, die een heel verschillend tijdstip hebben en moeilijk te concentreren zijn, toch mogelijk blijven. Ook mensen die minder mobiel zijn, kunnen gedurende een ruimere periode worden afgezet aan de handelszaken gelegen in de Vironstraat.

Je kan de Vironstraat met de wagen inrijden van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur, met uitzondering van woensdag. Op woensdag is dit enkel mogelijk in overleg met de handelaars die toegang kunnen verschaffen via hun badge. Op zaterdag en zondag wordt het gekende regime behouden. Bewoners en handelaars kunnen met hun badge, zoals voorheen, permanent hun woning of winkel bereiken.

Solidariteit nodig

"Zoals eerder aangegeven is dit een testfase die loopt van 1 juli tot en met 30 september. Deze ingrepen en aanpassingen zijn nodig willen we het centrum leefbaarder maken en veiliger voor de zwakke weggebruikers en vereisen de solidariteit en betrokkenheid van iedereen", sluit het bestuur af.

Archief

Deel van centrumzone krijgt gewijzigde verkeerssituatie


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?