Deel van centrumzone krijgt gewijzigde verkeerssituatie

Tijdens de week van 1 juli voert het gemeentebestuur een tijdelijke nieuwe verkeerssituatie in in een gedeelte van het centrum van Asse, meer bepaald in de straten rond Markt, Kerkstraat, Bloklaan, Muurveld en Hofveld.

De ingreep bestaat uit de aanpassing van enkele kruispunten om ervoor te zorgen dat er een autoluwe zone kan worden ingericht. Dit biedt de horeca meer ruimte voor terrassen en geeft fietsers en voetgangers extra ruimte om zich van en naar het centrum te begeven. De gewijzigde verkeerssituatie is van toepassing van 1 juli tot en met 30 september.

"Deze maatregelen bieden ons de mogelijkheid om de verkeerssituatie en rijrichtingen ontstaan uit de participatiemomenten met de buurtbewoners in Muurveld, Bloklaan en Hofveld als proefopstelling uit te werken en, samen met de buurtbewoners, te evalueren. Indien nodig kunnen we bijsturen in het definitieve ontwerp. We kiezen bewust om deze situatie tot einde september te handhaven. Op die manier motiveren we ouders en kinderen om de fiets te gebruiken bij de start van het nieuwe schooljaar. We hopen meer inwoners op de fiets te krijgen door de schoolomgevingen en centrumzone autoluwer en dus veiliger te maken", aldus het gemeentebestuur van Asse.

Ingrepen

De Kattestraat wordt afgesloten voor inkomend en uitgaand verkeer. De parking Hopmarkt is bereikbaar via Vronemeers. Uiteraard kan je als inwoner je garage bereiken en kunnen leveringen plaatsvinden. De Markt (zijde Kattestraat) en het Kerkplein blijven bereikbaar om personen met een fysieke beperking af te zetten.

Het Muurveld tussen Bloklaan en Arsenaalstraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer met uitzondering van fietsers, bromfietsers en voetgangers.

De parking Hopmarkt bereik je eenvoudig en comfortabel via Boekfos en Vronemeers. Dat geldt ook voor het Gemeenteplein dat via dezelfde route bereikbaar is.

Hofveld wordt afgesloten aan het kruispunt met de Bloklaan om zoekverkeer te vermijden en bezoekers van het ziekenhuis te sturen naar de gratis Boekfosparking of de Hopmarkt en de parking aan het Kerkplein. Hofveld blijft 2 rijrichtingen, maar het doorgaand verkeer wordt dus uit deze straat geweerd. Dit geeft de mogelijkheid om een ‘plein’ te creëren aan de aansluiting met de Bloklaan en de handelszaken ruimte te bieden om een terras in te richten.

Het kruispunt van Nieuwstraat en Kerkstraat kan je enkel nog via de Nieuwstraat inrijden. Dit zorgt voor het reduceren van conflicten op het kruispunt en biedt voetganger en fietsers meer ruimte. Je kan de parking aan de kerk nog steeds via de Sint-Martinusstraat verlaten, maar niet meer via de Kerkstraat.

De Vironstraat zal in tegenstelling tot het huidige regime enkel nog bereikbaar zijn met de wagen voor bewoners, gebruikers van de garages en leveranciers. Te voet of met de fiets is de straat steeds toegankelijk. Ook deze ingreep zorgt voor extra ruimte voor terrassen en garandeert de vereiste sociale afstand tussen personen.

Flankerende maatregelen

Parkeergeleiding

Het plan zorgt ervoor dat op deze kruispunten of aansluitingen de voertuigen een goede geleiding krijgen naar parking Gemeenteplein, Kerkplein, Hopmarkt, Koensborre en Prieelstraat waar je tot einde augustus mits het plaatsen van de parkeerschijf 2 uren gratis kan parkeren. Bestuurders krijgen dus een duidelijke route om de parkings te bereiken.
Ook in het nieuw uit te werken parkeerplan wordt dit een belangrijke insteek. Doel is dat iedere gebruiker (inwoner of bezoeker) de parkings makkelijk kan bereiken vanuit zijn of haar invalsweg.

Fietszone/fietsstraten

De vraag bij de inwoners om veilig te kunnen fietsen, is heel groot. Daarom wil het bestuur ook de zone waarin veilig kan worden gefietst, optimaliseren. De verkeersknips zorgen voor een autoluw karakter in de straten en voor veiligere alternatieven voor de fietser en voetganger.

"We ontwikkelden een nieuw infobord voor fietsstraten waarin de regels van fietsstraten visueel duidelijk worden weergegeven.
De snelheid is in fietsstraten of fietszones maximaal 30 km/u. De wagen mag de fietser niet inhalen en blijft dus steeds achter de fietser. De fietser bepaalt de doorgangssnelheid. Hierdoor wordt fietsen in tegengestelde richting in eenrichtingsstraten ook veel veiliger en overzichtelijker", aldus het gemeentebestuur. "Ook de fietsverbindingen met fietssnelwegen en belangrijke fietsroutes worden de komende maanden uitgewerkt, veiliger en comfortabeler gemaakt. We gaan ook zorgen voor een betere aanduiding van de routes, niet enkel op fietssnelwegniveau, maar ook voor de kleinere of korte verbindingen op maat van de Assenaar."

Tonnageverbod

Het gemeentebestuur werkt de uitrol van een algemeen tonnageverbod +3.5T voor doorgaand verkeer (behoudens laden en lossen, busdiensten en landbouwvoertuigen) uit. Dit verloopt in verschillende fasen. Vanaf de zomerperiode (juli) wordt dit tonnageverbod ingevoerd in het centrum van Asse. In 5 opeenvolgende fasen voeren we dit verbod in de andere delen van Asse in.

Deze ingrepen werden besproken met de orde- en hulpdiensten. Deze straten zijn nog steeds vlot bereikbaar voor interventies, ongeacht de knip in sommige straten.

"Met dit plan willen we fietsers, voetgangers en voertuigen meer scheiden en zo de verkeersveiligheid verhogen. Dat we op deze manier ook meer ruimte kunnen bieden aan onze handelszaken en horeca om hen economisch te ondersteunen, is een bijkomend voordeel", aldus het bestuur. "De coronacrisis heeft het gebruik van de fiets aanzienlijk doen toenemen. We hopen door deze maatregelen het fietsen, zowel functioneel als recreatief, te ondersteunen en aan te moedigen. Met het speerpunt 'Koning fiets’ wensen we daar ook maximaal op in te zetten."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?