Toekomstgericht plan sportsites klaar

Na een participatietraject van twee jaar is het Masterplan voor de sites Keperenberg en Caerenbergveld klaar. Zowel in Schepdaal als in Itterbeek wil het bestuur op korte termijn de eerste ingrepen realiseren. "Het toekomstgerichte plan maakt de dromen van de gebruikers concreet en wordt de leidraad voor nieuwe investeringen op beide sites", klinkt het bij de gemeente. Al is niet iedereen even tevreden over die leidraad en het trajectverloop.

"De voorbije 2 jaar werd er stap voor stap samen met de gebruikers gebouwd aan het ambitieuze toekomstplan voor beide multifunctionele sites. Er is heel wat werk verzet: maar liefst 18 publieke workshops hebben we ondertussen achter de rug, naast talloze individuele gesprekken en plaatsbezoeken met de verenigingen", klinkt het bij de gemeente Dilbeek. "Metapolis, het multidisciplinaire team dat geselecteerd werd via een procedure bij de het team Vlaams Bouwmeester, tekende op basis van de droomoefening een eerste ontwerpvisie uit. [Archief : Droom mee over de toekomst van Keperenberg en Caerenbergveld] Deze initiële schetsen werden stap voor stap met de gebruikers verfijnd tot het huidige resultaat. Het gemeentebestuur wil alle deelnemers aan de vergaderingen bedanken voor hun actieve medewerking. Hun inbreng heeft het ontwerp naar een hoger niveau getild."

"Dromen worden concreet"

"Het plan slaagt erin de dromen concreet te maken", klinkt het verder. "Alle functies die vandaag op de sites aanwezig zijn worden behouden en verbetert, met ruimte voor groei en nieuwe functies. Elke site krijgt ademruimte met een centraal plein waar alle functies samenkomen en waar alle functies samen gebruik van kunnen maken. Multifunctionaliteit staat voorop en de gebruiker, en niet de auto, komt centraal te staan. Ook alle tussenruimte, die vandaag door de versnippering onderbenut is, wordt kwaliteitsvol aangepakt met landschappelijke interventies waarin kleinere wensen worden geïntegreerd en waardoor de circulatie wordt verbeterd. Het plan toont niet enkel het eindresultaat, maar bevat ook een stappenplan, financiële ramingen en een onderzoek naar subsidiemogelijkheden. Het stappenplan garandeert dat er geen functies verdwijnen zonder dat een alternatief beschikbaar is."

Caerenbergveld

Op de site Caerenbergveld in Schepdaal verandert de huidige parking op termijn in een nieuw ontmoetingsplein met speelruimte en terrassen. De parking vergroot en verhuist naar het terrein achter de sporthal. Er komt ook een randparking op de oude iverlek-site. Aan het plein wordt een nieuwe feestzaal gepland in combinatie met het nieuwe jeugdhuis en extra kleedruimtes. Een multifunctionele luifel verbindt het nieuwe gebouw met de sporthal die een grondige renovatie ondergaat. De huidige feestzaal en jeugdhuis zullen na realisatie verdwijnen om ruimte te maken voor het plein en de verkeersafwikkeling. De luifel verbindt het plein ook met de voetbalinfrastructuur. Daar komt een kunstgrasveld samen met extra bergruimte, een Finse piste en de nodige ingrepen voor de waterhuishouding van de site. De verbinding met publieke (vergader)ruimtes in het dorpscentrum wordt ook niet losgelaten. Van op het kerkplateau komt een toegang naar het achterliggende natuurgebied en de school. Voor de toekomstige bestemming van de kerk zelf worden verschillende scenario’s voorgesteld.

Keperenberg

Op de site Keperenberg in Itterbeek ontstaat een nieuw ontmoetingsplein door de afbraak van de oude sporthal. Dit nieuwe plein vormt de verbinding tussen de gemeenteschool ’t Keperke, de OCMW-site met woonzorgcentrum Breugeldal, de oude school en gemeentehuis en de nieuwe polyzaal. Het plein zal deels ook dienen als nieuwe, open en multifunctionele speelplaats voor de school. Het jeugdhuis en de computerklas krijgen een onderkomen in het te renoveren oud gemeentehuis. De grootste ingreep is de oprichting van een nieuwe polyzaal op de locatie van de huidige bovenste tennisterreinen. Dit gebouw zal een nieuwe grote sportzaal bevatten, een instructiezwembad, een mattenzaal, een polyvalente feestzaal, cafetaria én overdekte tennisterreinen. Tijdens de bouw zal worden gewerkt met een tijdelijke ballon op het plein. Ook voor deze site wordt een nieuwe randparking uitgewerkt aan de keperenbergstraat.

Quick Wins

Het masterplan kijkt naar de toekomst en moet er voor zorgen dat elke nieuwe ingreep op de sites past in de uitgewerkte visie. "Niet alles kan en zal vanzelfsprekend in één keer uitgevoerd worden en ook niet elke ingreep is even dringend", aldus het gemeentebestuur. "Het streefdoel voor realisatie ligt in 2030, zodat ook volgende legislaturen hierin belangrijke beslissingen moeten nemen. Het huidige bestuur selecteerde een aantal ‘quick wins’ die op korte termijn kunnen uitgevoerd en opgestart worden én waarvoor deze legislatuur al het nodige budget wordt voorzien. In Schepdaal wordt het kunstgrasveld in combinatie met de Finse piste, de waterhuishouding en de extra berging in 2018 aangelegd. In Itterbeek wordt de ontwerpstudie gestart voor de renovatie van het oud-gemeentehuis en de aanleg van de nieuwe multifunctionele speelplaats. Deze kan ook als tussenoplossing dienen tijdens de grote nieuwbouwwerken."

Tegenkanting

Niet iedereen is tevreden nu het toekomstgerichte plan klaar is. Het comité dat zich schaarde achter een 'alternatief plan' voelt zich gepasseerd. [Archief : Alternatief voorstel voor het 'Masterplan Caerenbergveld Schepdaal']

"We hebben vastgesteld dat de beslissing over Masterplan Caerenbergveld werd gestuurd door de gemeente, om uiteindelijk te komen tot hun visie die nu wordt voorgesteld", aldus Alain YELI-Monkenya van Open Vld Dilbeek, en tevens bestuurslid bij Volley Schepdaal : de vereniging die het meest gebruikt maakt van Caerenbergveld. "Reeds in het prille begin tijdens de opsomming van de dromen van de gebruikers van de site, had de gemeente al een studiebureau aangesteld.  En dat is een kostelijke zaak voor de inwoners."

"Er bestaat dus een 'Alternatief Plan' dat wordt gedragen door verschillende verenigingen en gebruikers van Caerenbergveld. Dit Plan werd uitvoerig voorgesteld op 22 juni 2017. Het Alternatief Plan toont aan dat verschillende gebruikers perfect in staat zijn om zélf het finale voorontwerp te bezorgen van een Masterplan. En vanaf dat moment kunnen er daadwerkelijk plannen worden getekend, technische studies worden uitgevoerd door een studiebureau. Helaas zijn vele centen intussen al naar het studiebureau gevloeid, terwijl we met diezelfde centen al vele verbeteringen op korte termijn zijn misgelopen."

Geluidsprobleem

"Met het verhuisvoorstel van jeugdhuis Jos en de polyvalente zaal 25 meter verderop, gaat het Masterplan Caerenbergveld een geluidsprobleem creëren naar de woonwijken rondom de site Caerenbergveld. In de huidige situatie is er geen geluidshinder in die woonwijken: muziekgeluid van bijeenkomsten golft vandaag over de voetbalvelden waar niemand  last van heeft.  Met de mogelijke verhuis zal het geluid richting de woonwijken gaan. Het jeugdhuis zelf moet binnen gerenoveerd worden, maar geenszins afgebroken."

"We zijn ook geen voorstander van versnippering die de gemeente wil doorduwen op de site Caerenbergveld.  We zijn wel voorstander van het behoud van de unieke combinatie polyvalente zaal/sporthal/cafetaria. Vandaag de dag zijn er vele gelijklopende activiteiten in de zaal/sporthal, die heel wat voordelen brengen zoals de unieke interactie ouderen/jeugd, het trekt meer bezoekers aan en is financieel lucratief voor verschillende verenigingen.  De huidige zaal komt, mits grondige renovatie en aanpassing van de zaal en de keuken tegemoet aan alle voorwaarden:  gedegen concept,  voldoende capaciteit en een ideale ligging. "

Steun

Maar niet alles is slecht. "We steunen het plan om een kunstgrasveld met waterdrainage en bergruimte voor FC Schepdaal aan te leggen.  In de herfst-en wintermaanden is het veld zeer moeilijk bespeelbaar, waardoor er kans is dat vele wedstrijden van onze jeugd dienen afgelast te worden.  Het idee om de nodige extra kleedkamers te bouwen vlak naast de bestaande cafetaria van FC Schepdaal, is logischer en dient verder onderzocht te worden. We steunen ook de opzet van een Finse piste, zodat jong en oud over een ruim aanbod van sportmogelijkheden in Schepdaal kan kiezen."

"We rekenen op de medewerking van het gemeentebestuur om samen het Masterplan Caerenbergveld te verbeteren, gericht op een zo groot mogelijke gemene deler, zodat gebruikers de komende 40 jaren nog heel veel plezier en comfort kunnen genieten."

Archief

Alternatief voorstel voor het 'Masterplan Caerenbergveld Schepdaal'

Toekomst Dilbeekse sportsites iets helderder 
 
Protest tegen mogelijk verdwijnen van feestzaal
 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?