Gustaaf Van Der Steenstraat: “Gemeente had sneller moeten ingrijpen.”

Bewoners van de Donkerstraat, het verlengde van de Gustaaf Van Der Steenstraat, waarschuwden de gemeente voor het gevaar door de overdreven snelheden in de Gustaaf Van Der Steenstraat en hun straat.
“We lazen zonet het artikel over een dodelijk ongeval in de Gustaaf Van Der Steenstraat, n.a.v overdreven snelheid. Eind augustus stuurden we een vraag naar de gemeente Lennik om dringend iets te doen aan de snelheid in deze straat. Zij antwoorden toen het volgende:

“De heraanleg van het huidige verkeersplateau is voorzien in de planning onderhoudswerken 2018. Er worden echter geen bijkomende snelheidsremmende maatregelen aangelegd in de Gustaaf Van der Steenstraat en Donkerstraat. De Gustaaf Van der Steenstraat is wel opgenomen in het circulatiesysteem van de digitale snelheidsinformatieborden. Alle meldingen van bewoners omtrent te hoge snelheid in het verkeer geven we steeds door aan de lokale politie. De effectieve handhaving op snelheid hebben we jammer genoeg niet in de hand, maar de data van de digitale snelheidsinformatieborden worden ook nauwkeurig door de politie opgevolgd.”

We hebben op twee jaar tijd al 5 keer een wagen in onze voortuin gehad (Donkerstraat 51, de bocht tussen de Donkerstraat en de Gustaaf Van Der Steenstraat). Er werd nooit gevolg aan gegeven. We vreesden dat er ooit doden zouden vallen, wat helaas vrijdag realiteit geworden is. De gemeente had naar mijn mening sneller moeten ingrijpen.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?