Protest tegen mogelijk verdwijnen van feestzaal

De Gemeenschapsraad van Schepdaal verzet zich fel tegen het mogelijk verdwijnen van de feestzaal op de Caerenbergveld sportsite. Schepen Jef Vanderoost (CD&V) stelt gerust : "Er is nog niets beslist en het spreekt voor zich dat er in het centrum van Schepdaal een (grote) feestzaal zal moeten blijven."

De sportsites in Schepdaal (Caerenbergveld) en Itterbeek (Keperenberg) zullen de komende jaren een grondige transformatie ondergaan. De gemeente werkt hiervoor al geruime tijd aan een 'Masterplan'. Dat krijgt stilaan vorm via verschillende informatievergaderingen met gebruikers en buurtbewoners. [Archief : Droom mee over de toekomst van Keperenberg en Caerenbergveld] Begin dit jaar werd ook een ontwerpbureau aangesteld voor de verdere uitwerking van die 'dromen'.

Ademruimte

Dat bureau gaf eind maart zijn visie vrij over de toekomst van beide sportsites. Na de zomer zou het Masterplan concreet moeten zijn.

Op de site in Schepdaal zou de huidige sportzaal blijven staan, maar het gebouw zal wel grondig gerenoveerd worden. De bestaande feestzaal in Caerenbergveld zou, hoe de plannen er nu voorliggen, op termijn verdwijnen om het ingeplande plein meer ademruimte te geven. Zo kan er bijvoorbeeld een terras komen van de cafetaria. "De feestzaalfunctie zou kunnen opgevangen worden in gebouwen van de kerkfabriek in het centrum van Schepdaal, zoals het Gildehuis, de pastorij of de kerk zelf", vulde schepen Jef Vanderoost toen aan. [Archief : Toekomst Dilbeekse sportsites iets helderder ]

Voor schut

Het mogelijk verdwijnen van de zaal schiet in het verkeerde keelgat bij de Gemeenschapsraad van Schepdaal. "Het gebouw vervult een belangrijke functie binnen het dorpsleven. Er zijn kleine sport- en cultuurevenementen, eetfeesten, vergaderingen, fuiven, tentoonstellingen, clubfeesten, privéfeesten, wandelorganisaties, koffietafels ...", klinkt het. "De afbraak ervan kwam op geen van de vier voorvergaderingen aan de orde. Waarvoor dienen dan voorafgaande overleg- of inspraakvergaderingen? Ultiem worden dus de trouwe aanwezigen bij de voorvergaderingen toch nog voor schut gezet."

Leegloop

De Gemeenschapsraad laat weten dat het absoluut voorstander is van de vernieuwingen op de site. "Maar we kunnen als gemeenschapsraad neit aanvaarden dat er onder andere geen groot eetfeest meer kan georganiseerd worden in het centrum van ons dorp. We zullen ons verzetten tegen elke verdere leegloop/ontmanteling van ons dorpscentrum."

In vraag stellen

Volgens schepen Jef Vanderloost loopt de Gemeenschapsraad ver voor op de bal. "Zoals duidelijk gezegd op de vorige sessie: er is nog niets beslist en het spreekt voor zich dat er in het centrum van Schepdaal een (grote) feestzaal zal moeten blijven", aldus Vanderoost. "Dat stond zo ook letterlijk in de opdracht voor de ontwerpers.  Het enige dat in vraag wordt gesteld is of ze op langere termijn nog moet blijven waar ze nu is...  Dat is nu net het principe van een masterplan: alles in vraag stellen en terugbrengen naar de essentie (wat hebben we nodig, hoe kan dit het best ingepland worden).  De huidige zaal staat ruimtelijk gewoon niet ideaal (verdoken cafetaria, afscherming terrein achter sporthal,...), dus wordt de locatie in vraag gesteld. Er zal dus zeker geen feestzaal worden afgebroken voor er een (beter) alternatief is."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?