Alternatief voorstel voor het 'Masterplan Caerenbergveld Schepdaal'

In de feestzaal Caerenbergveld in Schepdaal is eind juni een alternatief voorstel gedaan voor het 'Masterplan Caerenbergveld'.  Er waren volgens de organisatie een 80-tal aanwezigen tijdens de sessie.
 
Drijvende kracht achter het voorstel is Volley Schepdaal, dat de grootste gebruiker van de sporthal in Schepdaal. Het gaat om een alternatief voor het voorlopige plan dat het gemeentebestuur eerder kenbaar maakte. [Archief : Toekomst Dilbeekse sportsites iets helderder ] Grote doorn in het oog is daarbij vooral het verdwijnen van de feestzaal, hierover trok de Gemeenschapsraad van Schepdaal onlangs ook aan de alarmbel. [Archief: Protest tegen mogelijk verdwijnen van feestzaal]
 
"Breed gedragen"
 
"Het alternatief voorstel is gedragen door een waaier van verschillende sportclubs, verenigingen en gebruikers van de site", klinkt het. "We komen met een positief voorstel die geen afbreuk doet op de huidige schetsen die voorgelegd zijn door het schepencollege.  Het is onze bijdrage om het 'Masterplan Caerenbergveld Schepdaal' in de juiste richting te duwen. Het is een toekomstplan waar we goed hebben uitgelegd wat de noden zijn voor de volgende 40 jaren."
 
"Bovendien hebben we concrete zelf gemaakte schetsen voorgesteld en uitgelegd hoe de site er in de toekomst best uit ziet.  Dit alles zonder dure consultants in te huren waarvoor het gemeentebestuur opteert, maar wel door goed te luisteren naar de behoeften en voorstellen van verschillende sportclubs, verenigingen en gebruikers van de site."
 
Het alternatief plan is opgebouwd vertrekkende van het principe 'wat goed is, moet je niet veranderen'.
 
Er zijn 8 behoeften gedefinieerd en uiteengezet:
 
1. Behoud unieke combinatie polyvalente zaal/sporthal/cafetaria
2. Verbetering polyvalente zaal & keuken
3. Verbetering en ligging cafetaria/terras/speeltuin
4. Uitbreiding parkeergelegenheid
5. Veelzijdige functionaliteit parking
6. Veiligheid & bereikbaarheid
7. Stimuleren dorpsgevoel
8. Snelle uitvoerbaarheid
 
De schetsen kort samengevat in 4 punten :
 
"a) Behoud van de polyvalente feestzaal op die lokatie en verbetering van de polyvalente zaal en keuken.  
De plaats van de feestzaal is het hart van Schepdaal: is belangrijk voor sport, verenigingsleven, er wordt daar aan cultuur gedaan, amusement, ontspanning, opvoeding.  Oud en jong ontmoeten elkaar op die unieke plaats.
 
b) Uitbreiding van het aantal zitplaatsen in de caferatia en creatie van een groter buitenterras.
Met het inwerken van grote glaspartijen in de cafetaria kunnen de bezoekers toezicht houden op spelende kinderen in de vernieuwde speeltuin vanuit de cafetaria.
 
c) Uitbreiding parkeergelegenheid: vandaag tellen we 33 parkeerplaatsen en slechts één parkeerplaats voor mindervaliden.  
We stellen voor om die uit te breiden naar 50 parkeerplaatsen vooraan en 19 parkeerplaatsen achteraan het complex.
Met het behoud van de huidige parkeerlocatie wordt de veiligheid gegarandeerd, zowel voor dagelijkse gebruikers als voor sporadische bezoekers.  Hiermee kunnen we ook de omliggende straten van buurtbewoners ontlasten van verkeer.
De parking heeft een veelzijdige functionaliteit.  De plaats wordt het hele jaar door gebruikt, 12 maanden lang.
 
d) Door zijn eenvoud en zijn oog voor behoud wat goed is, kan het alternatief plan op zeer korte termijn uitgevoerd worden.
Hierdoor kunnen ook de kosten voor de gemeenschap tot een minimum beperkt blijven."
 
Reacties bestuur
 

Schepenen Vanderoost en Van den Houte waren aanwezig op de vergadering en hebben aandachtig geluisterd naar de doelstellingen, de bezorgdheden en voorstellen die er werden gepresenteerd. "We betwijfelen wel of het opzet en het verloop van de vergadering de beste garantie biedt om tot een gedragen oplossing te komen aangezien niet alle meningen even respectvol werden behandeld", aldus Jef Vanderoost. "Op de gemeentelijke workshops kwamen er rond de tafel meer invalshoeken aan bod en werd er ook constructief gedebatteerd." [Archief : Concrete uitwerking masterplan Keperenberg-Caerenbergveld]

"Alle opmerkingen en suggesties van de vergadering werden overgemaakt aan het studiebureau. Zoals we ook op de vergadering gezegd hebben worden doelstellingen gedeeld maar er zijn natuurlijk verschillende manieren om die doelstellingen te bereiken. Het zou ons te ver leiden om in detail in te gaan op de voor- en nadelen van dit of een ander scenario. We hebben net een multidisciplinair team aangeduid om een antwoord te bieden op al die wensen en bezorgdheden zowel voor Schepdaal als voor Itterbeek. Zij zijn nu, gevoed door ongelofelijk veel informatie, verschillende scenario's aan het uitwerken. Daar zullen ook verschillende scenario's bij zitten voor de feestzaal in Schepdaal. Die scenario's gaan we samen met ambassadeurs van de verschillende betrokken organisaties analyseren om dan uiteindelijk tot een voorstel van masterplan te komen dat opnieuw bij een bredere groep zal worden afgetoetst."

"Het is belangrijk om nog eens te wijzen op de doelstelling van een masterplan. Een masterplan is een brede toekomstvisie op langere termijn dat de grote lijnen uittekent van de toekomstige ontwikkeling van beide sites. Het gaat niet enkel of de functionaliteit maar o.a. ook over de duurzaamheid en mobiliteit, die we op een toekomstgerichte manier willen invullen door bijvoorbeeld niet de auto maar de gebruiker centraal te stellen. Alles wordt niet op één dag gerealiseerd en ook de technische haalbaarheid, de fasering en financiering zijn vanzelfsprekend een cruciale elementen in zo'n plan. Het project zal dus niet plots worden omgegooid, maar er wordt stap voor stap verder gewerkt om tot een goed resultaat te komen op beide sites . Een resultaat dat niet alleen goed is voor nu en morgen, maar ook voor overmorgen."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?