Toekomstforum blijft aandringen op financiële steun voor lokale besturen

HALLE / VILVOORDE - Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde dringt aan op financiële steun voor de lokale besturen en wenst duidelijk engagement van de Vlaamse regering ten opzichte van de steden Vilvoorde en Halle.

Op 8 mei 2014 ondertekenden de burgemeesters van Halle-Vilvoorde in Dilbeek de 'Verklaring van het burgemeestersoverleg Toekomstforum Halle-Vilvoorde'. Daarmee was het Toekomstforum geboren, een orgaan dat in het Vlaams Regeerakkoord omschreven wordt als het overlegplatform tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen van Halle-Vilvoorde. De burgemeesters, hierin ondersteund door het provinciebestuur, wensten met hun verklaring meer inspanningen van de Vlaamse overheid voor het lokale bestuursniveau teneinde de uitdagingen in de regio het hoofd te kunnen bieden.

Gisteren kwam het Toekomstforum opnieuw bijeen in Asse. Hierbij werd de impact van een nieuwe besparingsmaatregel – de schrapping van de compensatie voor Outillage en Materiaal* – op de lokale besturen bekeken. Deze maatregel betekent zo goed als voor elke gemeente van Halle-Vilvoorde een financiële achteruitgang. In de plaats van een extra financiële ondersteuning wordt op deze manier voor volgend jaar  2,5 MIO euro weggehaald uit de lokale besturen van de regio. Dit bedrag kan de komende jaren verder oplopen tot 5,7 MIO euro. Dit is fundamenteel in tegenstrijd met de eis van het Toekomstforum. De zwaarste inlevering wordt bovendien gevraagd van de steden Halle en Vilvoorde. Ook dit staat in schril contrast met de vraag van de verenigde burgemeesters om Vilvoorde en Halle de erkenning te geven die ze nodig hebben om de Vlaamse eigenheid van de regio te vrijwaren.

Het Toekomstforum blijft aandringen op extra ondersteuning van de lokale besturen van Halle-Vilvoorde, en de erkenning van Vilvoorde en Halle, teneinde de grondige socio-demografische wijzigingen op een adequate manier te kunnen aanpakken, de leefbaarheid en het Vlaams karakter van de regio te kunnen blijven garanderen.

Daarom dringt het Toekomstforum aan dat de getroffen maatregel wordt teruggeschroefd en de Vlaamse Regering de burgemeestersverklaring van het Toekomstforum ter harte neemt.

* de schrapping van de compensatie voor Outillage en Materiaal. - Wat is dat? (bron : vvsg.be)

Net als gronden en gebouwen krijgen ook machines (in het jargon ‘materieel en outillages’) van industriële bedrijven een kadastraal inkomen (KI) toegekend. De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid stelselmatig stukken van dat KI belastingvrij gemaakt, volgens het ritme waarin bedrijven investeren in nieuwe machines. Om te vermijden dat gemeenten hiervan de dupe zouden worden – via de opcentiemen op de onroerende voorheffing krijgen ze op basis van dat KI ook belastinginkomsten – compenseerde de Vlaamse overheid de gemeenten voor de verloren inkomsten, en trad eigenlijk op als derde betaler. In 2014 was al 22% van de KI’s op machines vrijgesteld, en gaf de Vlaamse overheid voor de gemiste belastingen aan de gemeenten een compensatie van 47,9 miljoen euro.
Voor de begrotingsopmaak van 2016 heeft de Vlaamse regering nu beslist om deze compensatie, op 13 miljoen euro na, stop te zetten. De Vlaamse gemeenten verliezen dus onmiddellijk 35 miljoen euro per jaar. Maar naarmate de bedrijven de komende jaren verder investeren in nieuwe machines, zullen de KI-vrijstellingen toenemen en kunnen de gemeentelijke jaarlijkse verliezen oplopen tot 150 miljoen euro.

Archief

Lees ook : Burgemeester Halle-Vilvoorde kloppen op tafel (Audio)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?