Tijdelijk onttrekkingsverbod voor de Mark

Op vraag van Vlaamse adviesgroep droogte riep gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren vanochtend het provinciale droogteoverleg bij elkaar, om de gevolgen van de aanhoudende droogte voor onze waterlopen en het grondwater te bespreken. In dit overleg zetelen naast de waterbeheerders ook andere betrokken actoren zoals het Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, de belangorganisaties van de landbouwers en de waterproducenten.

“Na de uiterst droge maand maart, viel er ook in de afgelopen twee weken nauwelijks neerslag”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “De leden van het provinciale droogteoverleg hebben de waterpeilen in onze waterlopen grondig geanalyseerd, en op basis van een vastgelegd afwegingskader beslist om heel gericht een paar onttrekkingsverboden in te stellen op twee plaatsen in onze provincie”, aldus de gouverneur.

Bovenop een permanent geldend onttrekkingsverbod op de ecologisch kwetsbare kleine waterlopen, is het vanaf 6 mei ook verboden om water op te pompen uit het riviertje de Laan in de gemeenten Huldenberg en Overijse, alsook uit de Mark en in de gemeenten Bever, Herne, Pepingen, Gooik en Galmaarden. Dit verbod wordt ingesteld door een gouverneursbesluit dat op 6 mei zal ingaan en op het einde van deze maand wordt geëvalueerd.

Naast de impact op het waterpeil, leidt de aanhoudende droogte ook tot een groeiend brandgevaar, en bevindt Vlaams-Brabant zich op dat vlak in code geel. Het is pas in code oranje dat een volledig rook- of kampvuurverbod wordt overwogen, maar de provinciegouverneur roept toch al iedereen op om extra voorzichtig te zijn met het oog op mogelijk brandgevaar in de natuur.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?