Onderzoek naar betere bescherming van bedrijvenzones tegen wateroverlast

De provincie Vlaams-Brabant stelde het studiebureau Vectris aan om na te gaan welke maatregelen er genomen kunnen worden om bedrijvenzones in de Zennevallei te beschermen tegen wateroverlast. Het onderzoek voor bedrijvenzone Breedveld in Lot en Gilsonlaan in Drogenbos zijn reeds gestart.
​​
​De intense regenbuien van afgelopen zomerperiode leidden ook in bedrijvenzones tot wateroverlast. Bedrijvenzones zijn vaak aangelegd in de natte gronden van de valleien. ​ ​Dit was onder meer het geval in bedrijvenzone Breedveld in Lot, die gelegen is aan de Molenbeek. (foto)

Door de intensere regenbuien, veroorzaakt door de klimaatverandering, zijn er op maat ontworpen oplossingen nodig. ​De studie zal in overleg met de bedrijven focussen op twee thema’s:

  • Hoe kunnen we de Molenbeek meer ruimte geven door de inrichting van een winterbedding of een meer meanderend profiel van de waterloop?
  • Welke gezamenlijke en individuele maatregelen kunnen bedrijven en overheden nemen om in geval van hoogwater het water te bufferen en ter plaatse te infiltreren?

“De onderzoeksmaatregelen zijn er op gericht het risico op wateroverlast te verminderen én tegelijk de natuur gelinkt aan de Molenbeek te bevorderen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Het onderzoek kadert in de opwaardering van de bedrijvenzones in de Zennevallei.”

"Onze waterlopen kunnen een meerwaarde bieden voor bedrijventerreinen, zowel voor waterbuffering als voor ecologie en belevingswaarde. Want meanderende waterlopen en ruimte voor water dragen bij aan de groen-blauwe dooradering van de omgeving en zorgen voor een veerkrachtig watersysteem", besluit Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen.

De provincie Vlaams-Brabant werkt ook, samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), aan de uitvoering van het landinrichtingsproject voor de Molenbeek.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?