20 'Telramen' registreren verkeersbewegingen

Op initiatief van Beweging.net Gooik en in samenwerking met de gemeente worden er in Gooik een 20-tal 'Telramen' geïnstalleerd. 'Telramen' zijn meettoestellen die verkeersstromen meten en zijn al gekend in grote steden, maar Beweging.net Gooik is ervan overtuigd dat ze in landelijke dorpen ook nuttig kunnen zijn. Met de verzamelde gegevens kunnen gepaste analyses uitgevoerd worden en gegronde beleidsbeslissingen genomen worden.

Dit initiatief is er gekomen binnen het buurtbudget dat de gemeente Gooik jaarlijks ter beschikking stelt van buurten of verenigingen die het buurtgevoel en de buurtveiligheid willen verhogen.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stelde Beweging.net Gooik 8 speerpunten op voor het beleid. Verkeer op maat is een van deze speerpunten. Na hun initiatief om het verkeersplatform op te richten en zich te engageren bij de opmaak van het Gooikse fietsbeleidsplan, lanceren ze nu ook een initiatief rond 'Telramen' in Gooik.”

De 'Telramen' worden geïnstalleerd tegen het raam van een huis waar men wenst te meten. Eens geïnstalleerd en verbonden met het wifi-netwerk, zendt het toestel zijn meetgegevens naar een centraal platform. De meetgegevens kunnen bekeken en gebruikt worden voor verdere analyses. Het 'Telraam' maakt onderscheid tussen voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens. Het meet de snelheid, het aantal passages, de richting van de beweging en het tijdstip waarop deze wordt geregistreerd.

Deze informatie geeft de burgers inzichten over de verkeerssituatie in hun straat. De gegevens kunnen ook nuttig zijn voor het lokaal beleid en de betrokken diensten.

Maandag werden de 20 telramen overhandigd aan de deelnemende buurten. De organisatie TELRAAM, die leverancier is van de cameraatjes, gaf de nodige informatien en uitleg wat er met de geregistreerde gegevens verder gebeurt. De werking van deze 20 'Telramen' wordt permanent verder opgevolgd en over een jaar worden de resultaten verzameld en besproken op een volgende bijeenkomst.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?